Rada

Rada městské části Praha 2 měla na svých jednáních 2. a 16. prosince na programu celkem 90 bodů.
Z jednání vybírám: rada schválila úpravy rozpočtu, uzavření smluv na rozšíření a vybudování podzemních garáží a poskytnutí finančního daru klientům tísňové služby, na volnočasové aktivity dětí ze sociálně potřebných rodin a na osobní asistenci.
Rada souhlasila se záměrem odprodat spoluvlastnické podíly v domech, s uzavřením smluv na vytvoření audiovizuálního díla o rekonstrukci Havlíčkových sadů, s výběrem dodavatele výpočetní techniky, na nové využití bývalých WC na Karlově nám., na poskytnutí účelové dotace pobočce gymnázia v Sázavské ulici, s vyhlášením grantového programu v oblastech zdravotnictví a mimoškolních aktivit dětí a mládeže na rok 2004, s výběrem dodavatelů na přestěhování Úřadu MČ Praha 2 a s vypsáním výběrových řízení na dodavatele termoregulačních ventilů ústředního topení.
Rada stanovila platy ředitelům a vedoucím školských příspěvkových organizací. Rada odvolala a jmenovala některé členy svých komisí. Rada jmenovala členy komise na vyhodnocení výběrového řízení (poskytování bezpečnostních a informačních služeb na Novoměstské radnici). Rada odvolala Libuši Landovou, ředitelku MŠ Koperníkova, v souvislosti se sloučením MŠ Koperníkova a MŠ Slovenská a současně jí poděkovala za dlouholetou práci. Rada vzala na vědomí žádost MČ Praha - Zbraslav a souhlasila s rozšířením účelu daru, poskytnutého po povodních.
Ke standardním bodům patřila bytová problematika, pronájem a podnájem nebytových prostor (uzavření, změna, převod a prodloužení nájemních smluv, přechod nájmu, výměny bytů, podání žaloby na vyklizení a na přivolení k výpovědi, zajištění přístřeší, výběrové řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné, uzavření splátkových dohod) a povolení vjezdu na veřejná prostranství.

RNDr. Jan Polecha (radní za US – DEU)

Zveřejněno: 13.01.2004 – support@publix.cz
Vytisknout