Projekt v MŠ Španělská

V rámci projektu Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem se v Mateřské škole s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16 se dne 15. 6. 2021 uskutečnil Multikulturní den pro děti a rodiče.

V posledních dvou desetiletích se v Praze usazuje stále více cizinců a dle odhadů zde žije minimálně 15 % obyvatel s odlišným mateřským jazykem. Stále více cizinců přichází do ČR a Prahy společně se svými dětmi a tento fenomén vede k nárůstu počtu dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem ve všech mateřských a základních školách. Proto se v MŠ Španělská rozhodli zábavnou formou seznámit děti s jinými kulturami a jejich odlišnostmi.
Na začátku akce děti obdržely cestovní pasy, které jim sloužily pro vstup do jednotlivých zemí. Za každou návštěvu dané země a splněný úkol získaly tematické razítko.
Celou akci komunitně osvětového setkání nám zajišťovalo oddělení pro začleňování a multikulturní výchovy InBáze, z. s., se svým týmem. 

Zveřejněno: 21.06.2021 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout