Projekt MAPu je ve fázi realizace

Projekt „Zpracování Místního akčního plánu městské části Praha 2“ je v od 1. 1. 2017 ve fázi realizace. Aktuálně je připravován návrh statutu a jednacího řádu Řídicího výboru projektu a jsou prováděny aktivity související s obsazením Řídicího výboru. Je očekáváno vydání právního aktu ze strany poskytovatele finanční podpory (MŠMT).

Vytisknout