Proběhlo 1. jednání Řídicího výboru MAP

Ve čtvrtek 2. 3. 2017 se uskutečnilo první a zároveň ustavující zasedání Řídicího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání městské části Praha 2 (MAP). Součástí zasedání bylo i představení Krajského akčního plánu (KAP) Mgr. Filipem Kuchařem  z Magistrátu hl. m. Prahy, který je s MAP úzce provázán. Kromě úvodního seznámení s projektem jako takovým a jednotlivými cíli, přijal Řídicí výbor některá rozhodnutí. Především došlo k jeho ustanovení schválením Statutu a Jednacího řádu a zároveň Řídicí výbor zvolil svého předsedu, kterým se stala paní Petra Hainzová, M.A. Setkání se účastnilo více než 30 zástupců škol, zřizovatelů a zájmových spolků. Období realizace projektu je 12 měsíců, od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Zápis z 1. jednání ŘV MAP

1. jednání Řídicího výboru

1. jednání Řídicího výboru

1. jednání Řídicího výboru
Zveřejněno: 10.03.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout