Přístřešek v Bělehradské už slouží veřejnosti

Praha 2 nechala v prostoru zastávky MHD v Bělehradské ulici vybudovat přístřešek. Ten už plně slouží veřejnosti a chrání cestující, kteří čekají na tramvaj před nepřízní počasí.

Celková rekonstrukce Bělehradské přitom probíhala už v roce 2014. Technická správa komunikací se však tehdy potřebností vybudování přístřešku na tramvajové zastávce Pod Karlovem vůbec nezabývala.

Zastávka se nachází v blízkosti supermarketu a občané vracející se s nákupy se při čekání na tramvaj neměli v případě nepříznivého počasí kam schovat. To byl hlavní impulz k hledání nejvhodnějšího řešení. To nakonec radnice Prahy 2 našla.

„Městská část Praha 2 podepsala se společností JCDecaux smlouvu o spolupráci, na základě které došlo k bezplatnému umístění přístřešku včetně elektropřípojky. Společnost bude podle smlouvy nadále přístřešek bezplatně udržovat v provozuschopném stavu, hradit elektrickou energii za provoz, zabezpečovat opravy, údržbu a pořádek,“ vysvětlil radní Prahy 2 Václav Vondrášek, který má ve své gesci i oblast výstavby a územního rozvoje.

pod karlovem 

 

 

 

 

 

 

Zprávu zpracoval Odbor komunikace ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Andrea Zoulová, vedoucí odboru a tisková mluvčí, Odbor komunikace, tel.: 236 044 231, mobil: 731 553 188, e-mail: andrea.zoulova@praha2.cz.

Zveřejněno: 22.05.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout