Přispějte na pomoc dětem bez domova

Děti a mládež bez domova, žijící na ulici… dostávají se tam kvůli neshodám s rodiči, když utečou z dětského domova nebo z rozvrácené rodiny. Pokud si jich někdo nevšimne, žebrají, pokoušejí se krást a stávají se oběťmi komerčně sexuálního zneužívání.
V Evropě existuje účinný systém spolupráce státních i nevládních institucí na pomoc těmto dětem a mládeži – u nás nabízí pomoc sdružení Projekt Šance zakladatele Lászla Sümegha: od roku 1995 systematicky a ve spolupráci s odborníky pomáhá mládeži, která se z různých důvodů ocitla na ulici.
Sdružení staví svůj Dům Šance v Nepomucké ul. v Praze 5: jeho posláním je, aby tito „vyděděnci“ získali běžné sociální návyky, našli smysl života a díky tomu se začlenili do společnosti. Po nutné rekonstrukci zde najdou jeho klienti zázemí pro dlouhodobou terapii. V plánu je zřízení rukodělných dílen, učeben pro jazykovou výuku a práci s počítačem, prostor pro muzikoterapii, dramaterapii, arteterapii a psychoterapii odborně školených psychoterapeutů. Kromě hygienického zázemí se také počítá se zahradou a zvířaty. Projekt podporuje celá řada institucí i osobností veřejného a kulturního života. Jak uvedl László Sümegh: „Jsou to především městské části Prahy 1, 2, 5, dále Ministerstvo zdravotnictví a Národní komise boje proti AIDS, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a další.“ Ve prospěch vybudování tohoto domu proběhla v druhé polovině září veřejná sbírka. Od července do prosince 2004 je možno přispívat pomocí speciálních dárcovských SMS ve tvaru DMS SANCE na číslo 87777. Více informací na www.sance.info.   

van

Zveřejněno: 12.10.2004 – support@publix.cz
Vytisknout