1 2 3 
 • Praha dekadentní v Tančícím domě

  06.05. 2021
  Výstava PRAHA DEKADENTNÍ balancuje na hranici slušnosti. Návštěvníkům představí historii zakázaného erotického průmyslu v Československu.
 • Stopy židovské přítomnosti v Praze 2

  05.05. 2021
  Židovská obec na pražských Vinohradech patřila k největším v Československu a je spojena s mnoha významnými a zajímavými osobnostmi. Prohlédnete-li si putovní výstavu v pokladně věže a zadíváte-li se na panorama Vinohrad z ochozu, můžete si kromě dvou věží kostela sv. Ludmily představit i dvě věže synagogy v Sázavské ulici. Autorem projektu je dokumentarista Martin Šmok.
 • Výstava na Novoměstské radnici

  05.05. 2021
  Výstavy se účastní 40 učitelů výtvarných oborů pracemi svých studentů z 16 státních a 1 soukromé ZUŠ Praha. Je zde srovnání prezenční „předcovidové“ tvorby s výukou distanční, která se liší dle osobnosti učitele. Co učitel, to vlastní recept. Tak vznikla VO ZUŠ kuchařka. Přijďte se podívat, jak se výtvarné umění v ZUŠ proměnilo a přesvědčit se o tom, že invence a krása ani v současné době nezanikly.
 • Rok svaté Ludmily

  04.05. 2021
 • Univerzita třetího věku na akademický rok 2021/2022

  22.04. 2021
  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy připravila pro aktivní seniory, mající zájem o kulturu, přírodu, online agendu, psychologii všedního dne, tělesné aktivity, výtvarnou tvorbu a další obory, programy Univerzity třetího věku pro příští akademický rok 2021/2022.
 • On-line cvičení moderní gymnastiky

  15.04. 2021
  Sportovní oddíl moderní gymnastiky Sokola Vinohrady pořádá od dubna do června pro děti i dospělé on-line cvičení.
 • Příroda objektivem

  24.03. 2021
123