Pravidla čtenářských soutěží v Novinách Prahy 2

Noviny Prahy 2 v každém vydání přinášejí čtenářské soutěže. Účast v nich je omezena pouze tím, že soutěžící musí být občan České republiky. Soutěžní příspěvky redakce přijímá pouze písemně – poštou, e-mailovou korespondencí nebo přes podatelnu úřadu. Soutěžící musí vždy uvést své jméno a příjmení. Další osobní údaje (např. adresa bydliště) nejsou nezbytné, ale pokud je soutěžící redakci dobrovolně poskytne, dává tím automaticky souhlas s jejich zpracováním pro redakční potřeby. V žádném případě nejsou poskytovány třetím osobám.

O vítězi rozhoduje redakční porota. Cenu si výherce vyzvedává po vyzvání redakcí přímo v její kanceláři na náměstí Míru 20, popřípadě je mu zaslána poštou.

Stálé soutěže

Na poslední straně Novin Prahy 2 se vyhlašuje jednou za měsíc Fotosoutěž. Jde o kvíz, kdy soutěžící má uhádnout něco, co souvisí s publikovanou redakční fotografií (určit zachycené místo, autora stavby apod.). Nápovědou je text, který se vztahuje k publikované fotografii. Konečný termín zaslání soutěžních příspěvků je dán uzávěrkou následujícího čísla, v němž je také zveřejněno jméno výherce předchozí soutěže. O výherci rozhoduje redakční porota, chybné odpovědi jsou vyřazeny. Oceňuje se osobní zaujatost tématem jednotlivých přispěvatelů.

Pro všechny hravé čtenáře se jednou měsíčně na poslední straně Novin Prahy 2 objevuje Křížovka. Je originální v tom, že tajenka pokaždé souvisí s výročím vztahujícím se k historii či významným osobnostem Prahy 2. Takto pojatá křížovka zábavnou formou zvyšuje povědomí o Praze 2. Pravidla jsou stejná jako u fotosoutěže. I v tomto případě drobná textová nápověda poodhaluje správně vyluštěnou tajenku.

Zveřejněno: 17.07.2018 – support@publix.cz
Vytisknout