Praha vypsala dotační programy v oblasti památkové péče

Dne 22. 6. 2020 schválila Rada hl. m. Prahy  vyhlášení dvou dotačních Programů hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2021:

·  Program pro vlastníky památkově významných objektů na rok 2021

·  Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace na rok 2021

Dotační Program pro vlastníky památkově významných objektů na rok 2021 je určen na stavební a restaurátorské práce s cílem zachování památkové hodnoty a podstaty památkově významných objektů na území Pražské památkové rezervace či památkové zóny v hl. m. Praze, či na objekty, které jsou prohlášeny za kulturní památku, případně movité kulturní památky.

K tomuto programu proběhne dne 16.7.2020 od 14,00 hod. na Magistrátu hl. m. Prahy (Jungmannova 29/35, Praha 1, 2. patro, místnost 201) seminář na téma „Jak podat žádost o dotaci hl. m. Prahy – Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2021“. Účast na semináři je možná pouze po registraci na adrese jitka.kyselakova@praha.eu nebo na tel. čísle 236 002 916.

Druhý dotační program se týká označování provozoven na území Pražské památkové rezervace je zaměřen na redukci vizuálního smogu. Seminář pro provozovatele/uživatele provozoven „Jak podat žádost o dotaci hl. m. Prahy – Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce 2021“ se bude konat 15.7.2020 od 14,00 hod. na Magistrátu hl. m. Prahy (Jungmannova 29/35, Praha 1, 2. patro, místnost 201).

Účast na semináři je možná pouze po registraci na adrese martina.soukupova@praha.eu nebo na tel. čísle 236 002 063.

 

Informace k dotačním programům jsou k dispozici na
http://pamatky.praha.eu/jnp/cz/dotace/Program_pro_pamatkove_objekty/index.html
http://pamatky.praha.eu/jnp/


Zveřejněno: 01.07.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout