Praha 2 uzavírá mateřské školky

Rada městské části Praha 2 v pondělí 16. března 2020 na svém jednání rozhodla po dohodě s řediteli školek o jejich uzavření, a to od úterý 17. března 2020 do odvolání.

V souvislosti s usnesením vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 3. 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako COVID-19 na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla vláda o přijetí krizových opatření. Vzhledem k nárůstu počtů osob infikovaných koronavirem COVID-19 v oblasti hl. města Prahy je městská část Praha 2 nucena také přistoupit po dohodě s řediteli/kami mateřských škol v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, k uzavření zřizovaných mateřských škol.

„Mateřské školy jsme ponechali v provozu takřka do poslední chvíle, ale po posledním krizovém opatření vlády je ta situace už neudržitelná. Uvědomujeme si, jak je pro spoustu rodičů nesmírně náročné v těchto dnech skloubit zaměstnání a péči o rodinu. Na druhou stranu ale cítíme obrovskou odpovědnost za zdraví zaměstnanců, kteří přicházejí do kontaktu s rodiči a jejich příbuznými. V tuto chvíli však zamýšlíme, že využijeme volnou kapacitu jeslí v Londýnské a Na Rybníčku pro zřízení dětské skupiny a nabídneme ji k využití rodičům pomáhajících profesínašim úředníkům, pracovníkům příspěvkových organizací, policistům, záchranářům, hasičům, lékařům, kteří jistě pomoc v zajištění péče o děti uvítají, vysvětlila rozhodnutí starostka Jana Černochová, která má oblast školství ve své gesci.

V pátek 13. 3. 2020 a v pondělí 16. 3. 2020 odbor školství zjišťoval situaci v mateřských školách zřizovaných městskou částí. Počet dětí, které navštěvují MŠ, se snížil na 4,5 % z celkového počtu přihlášených. Přibližně 50 % zaměstnanců mateřských škol spadá do rizikové skupiny (věk a zdravotní stav). 

red

 

 

 

Zveřejněno: 16.03.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout