Praha 2 si připomněla Památný den sokolstva (video)

Městská část Praha 2 si tento významný den ČR připomněla slavnostním aktem u rozvinuté sokolské vlajky v budově radnice na náměstí Míru.Slavnostního aktu se zúčastnili starostka Prahy 2 Jana Černochová v doprovodu radních Renáty Kašické, Jaroslava Šolce a Michala Zuny, člen předsednictva ČOS Martin Chlumský a zástupci sokolských jednot Prahy 2. A pozvání přijala i paní Dagmar Evaldová, která je nejen dlouholetou členkou Sokola, ale i čestnou občankou Prahy 2.

Památný den sokolstva, který připadá na dnešní den je připomínkou tragických událostí roku 1941, kdy bylo v rámci “Akce Sokol” zatčeno gestapem na 1500 sokolů. Většina z nich do konce války zahynula. Vedle tělovýchovných aktivit byla a je tato organizace nositelem demokratických a humanistických principů, proto byli sokolové perzekuováni nacisty i komunisty. Mnoho lidí si možná už dnes neuvědomuje, jakou oběť této zemi přinesli. Sokolové jsou pro mne synonymem odvážných, čestných lidí a vlastenců v tom pravém slova smyslu,“ pronesla u příležitosti dnešního slavnostního aktu starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Druhá městská část je se sokolskou organizací úzce spjata. Prvním a nejcennějším areálem sokolské obce je dodnes dochované sídlo Sokola pražského v Sokolské ulici č. 43. Právě tam se nachází nejstarší tělocvična - Fügnerův sál, pocházející z r. 1863. Přes všechny útrapy, perzekuce a zákazy se dnes hrdě hlásí k Sokolu více než 160 tisíc členů v 1062 jednotách. Z toho tři historicky významné jednoty (T.J. Sokol Pražský, T.J. Sokol Vyšehrad, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady) se nachází právě v Praze 2.

Další informace k historickým kořenům ČOS v Praze 2 a souvislostem jsou k dispozici na webových stránkách
Encyklopedie Prahy 2 https://encyklopedie.praha2.cz/.


Den sokolstva1
Památný den Sokolstva2
Zveřejněno: 08.10.2021 – andrea.zoulova@praha2.cz
Vytisknout