Praha 2 pokračuje v řešení havarijního stavu budovy bývalého nádraží Vyšehrad

Praha (8. prosince 2021) Městská část Praha 2 pokračuje v řešení havarijního stavu budovy bývalého nádraží Vyšehrad. Na základě vyhodnocení možných rizik souvisejících s aktuálním stavem objektu bylo vyvoláno jednání o přijetí dalších opatření vedoucích k zajištění bezpečnosti provozu na přilehlé pozemní komunikaci.

Na jejich konkrétní podobě se shodli zástupci městské části Praha 2, Magistrátu hl. m. Prahy, Dopravního podniku hl. m. Prahy, Technologie hl. m. Prahy, TSK hl. m. Prahy, DAP a JCDecaux na jednání, které inicioval Odbor dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2 začátkem prosince.

Jedním z prvních kroků je tak odstranění přístřešku tramvajové zastávky „Albertov“, následovat bude rozšíření záboru přilehlého chodníku na celou jeho délku i šířku. Uzavření chodníku bude řádně označeno.

Havarijní stav objektu zároveň řeší po linii státní správy dlouhodobě i Odbor výstavby ÚMČ Praha 2, který s vlastníkem již v minulosti vedl nespočet správních řízení a vyzýval vlastníka k zabezpečení objektu proti vniknutí cizích osob a provedení účinných opatření proti devastaci budovy. Majitel objekt sice oplotil a střechu budovy dle svých tvrzení zajistil, provedení kontrolní prohlídky úředníkům však nechtěl umožnit. Objekt zpřístupnil až na základě zahájené exekuce v září letošního roku. Do budovy bývalého nádraží Vyšehrad tak mohl vůbec poprvé statik vstoupit a stav objektu detailně zdokumentovat. Odbor výstavby tak získá díky odbornému posudku relevantní podklad pro svou další činnost v rámci státní správy.

 

Zveřejněno: 08.12.2021 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout