Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2

Typ záboruVelikostUmístěníTermín
vzdělávací akce 
chodník 50 m² 
Zítkovy sady 
1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
zařízení staveniště
vozovka + chodník 90 m²
Londýnská  2578/54–56
15. 7. 2020 - 26. 4. 2021
reklamní zařízení
chodník 1 m²
Uruguayská 177/21
17. 8. 2020 - 16. 8. 2021
stavební zábor
vozovka + chodník 130,5 m²
Mánesova 1649/86
18. 8. 2020 - 31. 7. 2021
vyhrazené parkovací stání
vozovka 12,5 m²
Čerchovská 2129/3
20. 8. 2020 - 19. 8. 2021
odběrové místo
vozovka 30 m²
Studničkova
1. 10. 2020 - 1. 5. 2021
zařízení staveniště
vozovka + chodník 88 m²
Šumavská 862/30
1. 10. 2020 - 30. 9. 2021
stavební zábor
vozovka 16 m²
Na Hrádku 1715/8
6. 10. 2020 - 14. 6. 2021
vyhrazené parkovací stání
vozovkaOldřichova 489/4
1. 11. 2020 - 31. 10. 2021
stavební zábor - čerpací stanice odpadní vodyvozovka - 28 m²Španělská 759/41. 11. 2020 - 31. 10. 2021
zařízení staveniště
vozovka 78 m²
Jana Masaryka 400/21
2. 11. 2020 - 26. 4. 2021
prodloužení vyhrazeného stání
vozovka 11 m²
Máchova 2180/15
20. 11. 2020 - 19. 11. 2021
zařízení staveniště
chodník 64 m²
náměstí Míru 1195/5
30. 11. 2020 - 30. 6. 2021
zařízení staveniště
vozovka 37,5 m²
Trojická 1912/11
21. 12. 2020 - 30. 4. 2021
zařízení staveniště
vozovka 30 m²
Římská 526/20
1. 1. - 30. 4. 2021
výstavba bezbariérového přístupu
vozovka + chodník 1097 m²
Václavská 
1. 1. - 10. 5. 2021
zařízení staveniště
chodník 9 m²
vozovka 25 m²
Máchova 1121/4
1. 1. - 31. 8. 2021
13. 1. - 10. 10. 2021
zařízení staveniště
chodník 26 m²
Šumavská 862/30
18. 1. - 30. 6. 2021
stavební zábor
vozovka 50 m²
Londýnská 782/34
1. 2. - 30. 9. 2021
farmářské trhy (soboty)
náplavka 600 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
6. 2. - 18. 12. 2021
stavební zábor
vozovka 50 m²
Podskalská 2054/8
8. 2. - 7. 5. 2021
zařízení staveniště
vozovka 25 m²
Lípová 1650/8
9. 2. - 30. 4. 2021
uzavírka s objížďkou
objízdná trasa Na Moráni–Gorazdova–(Trojanova) Resslova–Václavská
Václavská 14 až 20
15. 2. - 10. 5. 2021
stavební zábor
vozovka 29,25 m²
Sázavská 807/14
17. 2. - 6. 8. 2021
stavební zábor 
vozovka + chodník 24 m²
Fričova 908/17 
1. 3. - 20. 4. 2021 
stavební zábor
vozovka 37,5 m²
Krkonošská 1471/17
1. 3. - 30. 4. 2021
předzahrádka
chodník 21 m²
chodník 27 m²
chodník 21 m²
Anglická 336/21
1. 3. - 30. 6. 2021
1. 7. - 30. 9. 2021
1. - 30. 10. 2021
předzahrádka
chodník 15 m²
Na Hrobci 432/3
1. 3. - 31. 10. 2021
předzahrádka
chodník 25,08 m² u domu
chodník 12 + 4 m² u silnice
Anglická 658/23
1. 3. - 31. 10. 2021
okrasná zeleň
chodník 2 m²
Anglická 336/21
1. 3. - 31. 10. 2021
předzahrádka
chodník 11 m²
chodník 53 m²
chodník 11 m²
nám. Míru, parc. č.  4079/1 a 5
1. 3. - 4. 4. 2021
5. 4. - 30. 9. 2021
1. 10. - 20. 12. 2021
zařízení staveniště
vozovka 55 m²
chodník 18 m²
Na Libušince 83/3
1. 3. - 23. 12. 2021
předzahrádka
chodník 8 m²
Slavíkova 1611/5
3. 3. - 31. 10. 2021
stavební zábor
vozovka 22 m²
Pod Karlovem 574/12
15. 3. - 18. 6. 2021
stavební zábor
vozovka 20 m²
chodník 40 m²
U Kanálky 1585/9
15. 3. - 30. 6. 2021
22. 3. - 30. 6. 2021
zařízení staveniště – výkopové práce
chodník 213 m²
vozovka 32 m²
chodník 165 m²
vozovka 40 m²
chodník 147 m²
vozovka 40 m²
chodník 126 m²
vozovka 32 m²
Šafaříkova mezi Bruselskou a Záhřebskou
Záhřebská – Šafaříkova
Záhřebská – Šafaříkova
Šafaříkova mezi Záhřebskou a Jana Masaryka
Šafaříkova mezi Záhřebskou a Jana Masaryka 
16. 3. - 2. 4. 2021

2. - 19. 4.  2021

19. 4. - 4. 5. 2021

4. - 21. 5. 2021

předzahrádka
chodník 4 m²
chodník 7 m²
chodník 4 m²
Anny Letenské 1204/1
23. 3. - 2. 5. 2021
3. 5. - 12. 9. 2021
13. 9. - 30. 10. 2021
stavební zábor
vozovka 53 m²
vozovka + chodník 105 m²
Helénská 1799/4
29. 3. - 30. 9. 2021
10. 4. 2021
zařízení staveniště
vozovka 37 m²
Lumírova 115/17
1. - 28. 4. 2021
zařízení staveniště
vozovka 30 m²
Lublaňská 17/54
1. 4. - 7. 5. 2021
zařízení staveniště
chodník 33 m²
chodník 56 m²
Legerova 619/72
Mikovcova 619/2
1. 4. - 30. 6. 2021
předzahrádka
chodník 4 m²
chodník 16 m²
chodník 4 m²
Vyšehradská 1355/17
Vyšehradská 1355/17
Plavecká 1355/14
1. - 30. 4. 2021
1. 5. - 30. 9. 2021
1. 5. - 27. 8. 2021
předzahrádka
chodník 13,5 m²
chodník 1,8 m²
Plavecká 2054/6
1. 4. - 14. 10. 2021
předzahrádka
chodník 5 m²
Dittrichova 1943/22
1. 4. - 15. 10. 2021
předzahrádkachodník 11,9 m² nám. Jiřího z Poděbrad 1552/3 1. 4. - 30. 10. 2021 
předzahrádka chodník 11,55 m² Anglická 384/25 1. 4. - 31. 10. 2021 
předzahrádka chodník 16,8 m² Bělehradská 654/102 1. 4. - 31. 10. 2021 
předzahrádka
chodník 12 m²
chodník 6,5 m²
Na Hrobci 415/9
Vyšehradská 415/9
1. 4. - 31. 10. 2021
předzahrádka
chodník 4 m²
Lípová 472/10
1. 4. - 31. 10. 2021
předzahrádka
chodník 44,52 m²
Gorazdova 357/1
1. 4. - 31. 10. 2021
předzahrádka
chodník 3,45 + 2,25 + 2,25 m²
Americká 2503/8
1. 4. - 31. 10. 2021
předzahrádka
chodník 3 m²
Na Hrobci 410/1
1. 4. - 31. 10. 2021
předzahrádka
chodník 1,68 m²
Masarykovo nábřeží 2017/8
1. 4. - 31. 10. 2021
předzahrádka
chodník 12 m²
chodník 21 m²
chodník 21 m²
chodník 12 m²
Americká 579/17
10. 4. - 21. 4. 2021
22. 4. - 31. 5. 2021
1. 6. - 30. 9. 2021
1. - 31. 10. 2021
předzahrádka
chodník 4 m²
Sázavská 736/1
11, 4. - 23. 10. 2021
stavební zábor
chodník 24 m²
Bělehradská 1976/32
12. 4. - 7. 5. 2021
zařízení staveniště
vozovka + chodník 36 m²
Gorazdova 1983/17
12. 4. - 9. 5. 2021
stavební zábor
vozovka 10 m²
Podskalská 432/3
12. 4. - 10. 5. 2021
předzahrádka
chodník 27 m²
Římská 2135/45
12. 4. - 30. 9. 2021
stavební zábor
chodník 30 m²
Sekaninova 711/24
14. 4. - 15. 8. 2021
osvětová akce
chodník 10 m²
Palackého náměstí
14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 8. 9., 10. 11. 2021
podchodné lešení a ohrada
chodník 32,84 m²
Oldřichova 859/36
15. 4. - 15. 6. 2021
oprava chodníků a vozovky
chodník a vozovka 1553 m²
chodník a vozovka 435 m²
uzávěra komunikace
V Pevnosti / Vratislavova
15. 4. - 2. 5. 2021
3. - 21. 5. 2021
22. 5. - 30. 6. 2021
předzahrádka
chodník 27,5 m²
nám. Míru 109/18
15. 4. - 17. 10. 2021
předzahrádka
chodník 8,73 + 8,73 m²
Italská 212/5
15. 4. - 31. 10. 2021
farmářské trhy
náplavka 600 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
17. 4. - 18. 12. 2021
moibilní zábor
chodník 10 m²
Čiklova 637/13
19. - 20. 4. 2021
zařízení staveniště
vozovka + chodník 54 m²
Budečská 769/23
Korunní 769/24
19. - 23. 4. 2021
stavební zábor
vozovka 3 m²
Pod Slovany 376/17
19. 4. - 17. 5. 2021
zařízení staveniště – úplná uzavírka, objížďka Ječnou ulicí
vozovka + chodník
vozovka + chodník
Karlovo náměstí
U Nemocnice
19. 4. - 31. 5. 2021
předzahrádka
chodník 16,8 m²
Mánsova 1391/59
19. 4. - 30. 9. 2021
předzahrádka
chodník 41,86 m²
Anglická 41/9
19. 4. - 1. 10. 2021
předzahrádka
chodník 9,75 + 1 + 1,5 m²
Slavíkova 1627/9
19. 4. - 31. 10. 2021
předzahrádka
chodník 1,5 + 1,5 m²
Koubkova 685/16
19. 4. - 31. 10. 2021
předzahrádka
chodník 9,75 m²
Americká 339/39
19. 4. - 31. 10. 2021
předzahrádka
chodník 8 m²
Bělehradská 289/67
19. 4. - 31. 10. 2021
předzahrádka
chodník 10,08 m²
Francouzská 231/12
21. 4. - 31. 10. 2021
předzahrádka
chodník 13 m²
Americká 649/18
21. 4. - 31. 10. 2021
zařízení staveniště
vozovka 8 m²
chodník 17 m²
Americká 227/46
nám. Míru 342/13
23. 4. 2021
12. 5. 2021
stavební zábor
vozovka 28 m²
Čerchovská 1981/6
24. 4. - 10. 9. 2021
audiovizuální tvorba
vozovka 189 m²
chodník 60 m²
Sázavská 1–8
Francouzská
24. - 25. 4. 2021
zařízení staveniště – obchozí trasa
chodník cca 70 m²
Anglická X Bělehradská
26. 4. - 15. 5. 2021
předzahrádka
chodník 18,24 + 1 m²
Vratislavova 28/12
26. 4. - 10. 9. 2021
zařízení staveniště
vozovka 78 m²
Jana Masaryka 400/21
27. 4. - 23. 5. 2021
zařízení staveniště
vozovka + chodník 78 m²
Londýnská 2578/54 a 56
27. 4. 2021 - 26. 4. 2022
stavební zábor
vozovka 40 m²
Na Rybníčku 1428/8
28. 4. - 25. 6. 2021
předzahrádka
chodník 23,75 + 18,75 m²
I. P. Pavlova 1790/6
30. 4. - 31. 10. 2021
stavební zábor
vozovka 37,5 m²
Krokonošská 1471/17
1. 5. - 21. 7. 2021
předzahrádka
chodník 15 m²
Myslíkova 260/14
1. 5. - 10. 9. 2021
předzahrádka chodník 18 m² Na Rybníčku 535/2 1. 5. - 30. 9. 2021 
předzahrádka
chodník 5 m²
Gorazdova 1971/8
1. 5. - 30. 9. 2021
předzahrádka
chodník 11,2 m²
Václavská 41689/8
1. 5. - 30. 9. 2021
předzahrádka
chodník 10,4 m²
Vyšehradská 1703/12
1. 5. - 30. 9. 2021 
předzahrádka
chodník 5,46 + 5,46 m²
Vratislavova 129/36
1. 5. - 30. 9. 2021
předzahrádka
chodník 10 m²
Žitná 1765/4
1. 5. - 1. 10. 2021
předzahrádka chodník 10 m² Myslíkova 1698/18 1. 5. - 31. 10. 2021 
předzahrádka
chodník 9m²
Na Hrobci 2034/7
1. 5. - 31. 10. 2021
předzahrádka
chodník 6,8 m²
Gorazdova 331/22
1. 5. - 31. 10. 2021
předzahrádka
chodník 15 m²
chodník 8 m²
Rašínovo nábřeží 382/60
Dřevná 382/2
1. 5. - 31. 10. 2021
předzahrádka
chodník 1 m²
Rašínovo nábřeží 409/34
1. 5. - 31. 10. 2021
stavební zábor
chodník 12 m²
vozovka 22 m²
Polská 1224/12
3. - 18. 5. 2021
zařízení staveniště
chodník 14 m²
Jana Masaryka 166/7
17. 5. - 30. 6. 2021
předzahrádka
chodník 3,96 m²
Plavecká 404/4
22. 5. - 29. 9. 2021
prodej sezonního ovoce
chodník 3 m²
Karlovo nám. 2097/10
24. 5. - 27. 8. 2021 (v týdnu)