Parky v letním období

V pondělí 22. 7. zahájila v Riegrových sadech firma Granit - Lipnice úpravu okolí sochy F. L. Riegra: bude rekonstruováno schodiště, cesty, upraveny a doplněny dřeviny a vytvořen květinový záhon s podtržením dominanty Riegrovy sochy. Doplněn bude i stylový parkový mobiliář. Práce budou dokončeny v září t. r. s tím, že výsadba nových vzrostlých stromů bude provedena do 15. listopadu. Zpracovatelem projektu navržených úprav je Ing. arch. D. Tůmová, která je autorkou i dříve realizovaných úprav Riegrových sadů.
Od srpna do září bude probíhat úprava Tylova náměstí: pro zhospodárnění vodního systému současného bazénu bude vybudována recirkulace a zavlažovací systém pro zavlažování trávníků i dřevin. K tomu je nutné zrealizovat i elektropřípojku napojenou z objektu občerstvení. Dodavatelem prací je firma L. P. I., Luděk Provazník (závlahový systém) a firma AQUA - THERMO, s. r. o. (recirkulace a elektropřípojka).
Schody na Perucké stráni, jejichž výstavba bude doplněna i výsadbou nových dřevin, se uskuteční letos od září do října. Práce bude provádět firma STARKON JIHLAVA CZ, a. s. Autorem projektových návrhů je Ing. arch. Matouš Jebavý.

Ing. Eva Špačková, OŽP

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout