Otrava z dopravy aneb Horší už to nebude?

Hustota dopravy na území Prahy výrazně vzrostla především v posledních deseti letech. K většímu dopravnímu zatížení naší městské části přispěla zejména výstavba Severojižní magistrály, která sem přivedla více takzvané průjezdní dopravy (Nuselský most letos v únoru oslavil devětadvacáté narozeniny). Magistrála, tento veletok dopravy (v pracovní den projede v úseku Nuselský most – Muzeum v obou směrech celkem asi 100 tis. vozidel), ale velmi zkomplikoval dopravu ve směru kolmém na tento proud, který na území Prahy 2 pro silniční dopravu postrádá mimoúrovňová křížení. Všichni víme, jaký je problém v době dopravní špičky magistrálu „přeplavat“ na druhou stranu autem, nebo se jen na magistrálu připojit. Zdolání této řeky je daleko náročnější (na nervy i na čas) pro řidiče než pro chodce.
V Praze 2 jsou některé ulice již tak vytížené (například Vinohradskou projede v pracovní den asi 20 tis. vozidel), že další nárůst dopravy není prakticky možný. Více aut už se tam prostě neprotlačí. Počet vozidel, která tudy projedou za jeden den, tedy nestoupá anebo stoupá pomaleji, než je trend zvyšování intenzity dopravy v celopražském průměru. Paradoxně tak v některých místech Prahy 2 dokonce intenzita provozu poklesla. Například v roce 1975 projelo v pracovní den Anglickou ulicí celkem asi 18 tis. vozidel, zatímco dnes je to „jen“ necelých 9 tisíc.
Snížit dopravní zatížení naší městské části by mělo pomoci dobudování objízdných okruhů Prahy. Jak ukazují průzkumy, část řidičů používá magistrálu pouze proto, že jinou cestu přes Prahu nezná, anebo proto, že tato cesta je kratší a mimo špičky dokonce pohodlnější. V současnosti v oblasti individuální automobilové dopravy tvoří průjezdní doprava na území naší městské části asi 70 %, obslužní doprava (cesty do Prahy 2 a zpět) asi 30 % a používání osobního auta jako dopravního prostředku pro cesty po Praze 2 je menší než 1 %. Tady statistika jen potvrzuje zkušenost obyvatel Prahy 2, že kdo nemusí za volant, raději v rámci naší městské části chodí pěšky nebo používá hromadnou dopravu.
Unáhlené zavádění různých opatření nepřináší žádoucí výsledek. Omezení dopravy v jedné lokalitě Prahy zákonitě přináší přesun této dopravy jinam (odborníci to nazývají vymístěním).
Je jasné, že Praha 2 nutně potřebuje celkové snížení intenzity dopravy. To sice jasné je, ale řešením bude složitý komplex opatření na různých úrovních. Nejen v rámci Prahy 2, ale i ve spolupráci s ostatními městskými částmi a s Magistrátem hlavního města Prahy.

V článku byly použity údaje z návrhu strategického plánu, který na zakázku městské části Praha 2 zpracovala společnost D. H. V. ČR.

MgA. Martin Bradáček

Zveřejněno: 22.05.2002 – support@publix.cz
Vytisknout