Opravy a obnovy fasád

Komplexní obnova a zlepšování současného vybavení domovního fondu (nejen vnitřního vybavení, ale i uličních a dvorních fasád) je jedním z hlavních cílů městské části Praha 2, která je významnou pražskou lokalitou, představující tradičně konzervativní a velkoměstsky kvalitní prostředí pro obyvatele. V současné době již probíhají práce na opravě mnoha uličních a dvorních fasád. Jako příklad lze uvést opravy fasád v Žitné ulici 38, v Belgické 27, Rumunské 17, V Tůních 11, v Podskalské 18, v Bělehradské 58, v Mánesově 20 a 58, ve Svatoplukově 7 a 9, v Gorazdově 17, v ulici Na Slupi 12 a 14, na Rašínově nábřeží 46 a 48, Jana Masaryka 47. Před zahájením prací na opravě fasád jsou např. domy ve Vinohradské 21 a 23, ve Vinohradské 14, v Plavecké 10, ve Slavíkově 1, ve Španělské 8, v Italské 1, 3 a v Anglické 25 (velmi rozsáhlý rohový dům).
Nelze ani opomenout, že MČ Praha 2 také opravuje a obnovuje fasády v dvorních traktech jako např. již zahájená Rumunská 20, Lublaňská 20, právě v 1. týdnu července zahajovaná oprava dvorních fasád Záhřebská 48 a Ječná 28 - kde součástí je i obnova zeleně v tomto prostorném dvorním traktu.
Veškeré práce jsou naplánovány tak, aby opravy byly dokončeny ještě před začátkem zimy.

van

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout