Odměny pedagogům

Také letos byli na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 2 odměněni pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, zřizovaných městskou částí. Slavnostní setkání spojené s předáním odměn za práci ve školním roce 2001/2002 se uskutečnilo 25. října na Novoměstské radnici. Městská část na tento účel vyčlenila z letošního rozpočtu téměř 550 000 Kč. Zhruba 10 000 Kč vždy připadá na ředitele školy, který navíc dostává určitou částku k rozdělení mezi nejlepší pedagogy. Nemělo by to být méně než 5000 Kč na hlavu u základních škol a 2000 Kč u mateřských škol.

len

Zveřejněno: 12.11.2002 – support@publix.cz
Vytisknout