Odchod pátera Vojtěcha Eliáše

Po dvouletém působení odchází z fary u kostela sv. Ludmily páter Vojtěch Eliáš. Na jeho místo od 1. srpna nastupuje Páter Gereon O. Praem. Zásluhy dr. Eliáše na pozvednutí farnosti jsou dobře známy, nejen farníci však ocení jeho další aktivity ve prospěch zlepšení kvality života na Vinohradech. Přinášíme jeho „slovo na rozloučenou".    red

Doba prázdnin a dovolených se často využívá k nepříjemným změnám. Jedna z nich postihla i římskokatolickou farnost u kostela sv. Ludmily na náměstí Míru. Nepříjemná proto, že se zde za posledních deset let vystřídal farář několikrát, a tak si lidé museli často zvykat na novou tvář i trochu jiný osobitý způsob bohoslužeb.
Já jsem přišel na Vinohrady bez předchozích zkušeností s velkou městskou farností, a proto jsem přicházel s obavami i očekáváním. Pro každého kněze je farnost velkou výzvou: jak využiješ možnosti, které se nabízejí? A těch možností bylo za dva roky mého působení zde opravdu hodně.
Jestliže mám hodnotit, co bylo pro mne největším přínosem, pak to byla spolupráce s mnohými lidmi nejrůznějšího zaměření a při nejrůznějších příležitostech. To pak umožnilo pořádání mnoha akcí - pravidelných: duchovní hudba v kostele má jednu z nejlepších úrovní v Praze, kostel (také díky své dostupnosti) má vysokou návštěvnost, varhany jsou udržovány v takovém pořádku, že umožňují pořádání koncertů, ve farnosti se otevírá činnost farní charity, která pomáhá v sociální oblasti - ale i akcí mimořádných a ojedinělých: „myslivecká mše" na svátek sv. Huberta, „Půlnoční" o Vánocích, zvláštní noční meditace v době velikonočních svátků, přenos bohoslužby rozhlasovou stanicí ČRo2, experimentální přenos mše sv. přes internet a mnoho jiného.
To vše bylo umožněno skvělými lidmi, se kterými jsem se zde setkal a se kterými jsem mohl spolupracovat.
Nyní odcházím pracovat na teologickou fakultu Univerzity Karlovy a zkušenosti z Vinohrad si odnáším s sebou: na fakultě budu přednášet praktické obory pedagogiku a katechetiku, takže se mnohé z toho, co jsem zde prožil, stane v pravém slova smyslu učebnicovým příkladem. A byl bych rád, aby to moji posluchači nebrali pouze jako nudnou teorii. Měsíce prožité mezi vámi na Vinohradech určitě nudné nebyly. A snad se i ta teorie stane pro budoucí kněze i laiky studující na fakultě inspirací k následování: kooperační model, který se nám bez velkých slov dařilo realizovat mezi farností a radnicí, jejíž zásluhou a přispěním se může opravovat fasáda kostela, mezi farností a městskou policí, která zvláště v jedno období přispěla, že kostel nedošel žádné úhony (i když se různé demonstrace na schodech stále množí) a že dosud nebyl nikdy vykraden (to není inspirace pro zloděje), mezi farností a místními občany, kteří i svým zájmem podněcují krásnou výzdobu kostela a vnitřní život farnosti.
Loučím se s vámi a děkuji vám všem, že jsem mohl spolu s vámi přinášet do naší společnosti lásku a porozumění, pravého křesťanského ducha a hodnoty, které byly tomuto městu vždy vlastní. Kéž všem, kteří i nadále budou usilovat o společné dobro, žehná Bůh!

Dr. Vojtěch Eliáš

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout