Obecně závazná vyhláška o zákazu pití alkoholu na veřejných prostranstvích

Nejdůležitější body vyhlášky

§ 2

Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 1. na území hlavního města prahy se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích nebo jejich částech uvedených v příloze k této vyhlášce.
 2. Na území hlavního města Prahy se dále zakazuje požívání alkoholických nápojů
  1. v okruhu 100 metrů od stanic metra, a to od
   1. od uzavíratelných vstupů do vestibulů stanic, které jsou určeny pouze ke vstupu a výstupu cestujících,
   2. uzavíratelných vstupů do stanic, jejichž vestibuly slouží též jako podchody pro pěší,
  2. v okruhu 100 metrů od škol a školských zařízení,
  3. v okruhu 100 metrů od zdravotnických zařízení,
  4. na dětských hřištích a pískovištích.
 3. Zakazuje se rovněž požívání alkoholických nápojů v prostoru nástupních ostrůvků nebo samostatných nástupišť veřejné dopravy. V případě umístění zastávky u hrany chodníku zákaz platí ještě 5 m za označníkem a 5 m za koncem zastávky, a to vždy v celé šíři chodníku. Není-li konec označen, zákaz platí 65 m od označníku do prostoru zastávky.

§ 3

Místa a akce, na něž se zákaz nevztahuje
 1. Zákaz se nevztahuje
  1. na prostory restauračních zahrádek,
  2. na prostory u stánků s občerstvením v tržnicích, tržištích, tržních místech a trzích, kde je povolen prodej alkoholických nápojů zvláštním předpisem.
 2. Zákaz se rovněž nevztahuje na prostor, ve kterém se koná akce pořádaná, spolupořádaná nebo povolená hlavním městem Prahou nebo městskou částí, na jejímž území se akce koná. Těmito akcemi zejména jsou vinobraní, posvícení, silvestrovské a novoroční oslavy.

 

V Praze 2 je dále zakázáno požívání alkoholických nápojů na těchto místech, určených vyhláškou:

Náměstí a ulice

 • Francouzská - od nám. Míru po ulici Záhřebskou
 • Jugoslávská mezi Legerovou a Bělehradskou
 • Karlovo nám.
 • nám. I. P. Pavlova
 • nám. Míru
 • nám. Pod Emauzy
 • Palackého nám.
 • Pod Slovany
 • Podskalská od ulice Dřevná po ulici Na Hrobci
 • Trojická
 • Tylovo nám.

Obchodní centra

 • Prostranství u supermarketu Lidl v ulici Na Slupi mezi ulicí Horskou a Ostrčilovým nám.

Parky a ostatní veřejná zeleň

 • Stráň ohraničená ulicemi Bělehradská, Lublaňská a předmostím Nuselského mostu, proti supermarketu Billa, Bělehradská 350/50
 • Zítkovy sady

 


 

Platné znění vyhlášky

Mapka s vyznačením míst, kde není dovoleno požívat alkohol na veřejných prostranstvích

Odkazy na web magistrátu hl. m. Prahy: