OZNÁMENÍ REDAKCE

Od 1. 8. 2004 se vydavatel Novin Prahy 2 – ÚMČ Praha 2 – stal plátcem DPH.
Vzhledem k tomu byla cena redakční inzertní plochy podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, navýšena o 19 %. Podrobnosti o nově platném Ceníku inzerce získáte v redakci Novin Prahy 2 (e-mail: noviny@p2.mepnet.cz, tel.: 236 044 119) nebo zde.

Zveřejněno: 23.01.2005 – support@publix.cz
Vytisknout