Nový vládní program prevence kriminality

Od roku 1996 poskytuje vláda finanční prostředky na podporu Programu prevence kriminality na místní úrovni (v naší MČ tento program každý rok schvaluje zastupitelstvo). Před dvěma lety vláda rovněž schválila celorepublikový program Partnerství, přičemž partnerstvím je myšlena úzká spolupráce Policie ČR s místními orgány veřejné správy. Státní účelové finanční dotace napomohou rozvoji lokální prevence kriminality. Během loňského roku navrhovala zařazení jednotlivých obcí nebo městských částí do projektu Policie ČR.

Po dohodě se starostou Mgr. M. Baschem přihlásila naši městskou část OŘ Policie Praha II. Počátkem března byl starosta informován o tom, že Praha 2 byla zařazena do projektu Partnerství a získala na svůj projekt Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže, který byl připraven ve spolupráci s o. s. Palaestra, v březnu státní dotaci ve výši 87 000 Kč. Cílem projektu je pokračovat v činnosti nízkoprahového sportovního a vzdělávacího centra, zaměřeného na pomoc dětem a mládeži ze sociálně slabých a společensky znevýhodněných skupin obyvatel. Prostředkem prevence kriminality je zde nabídka vhodných mimoškolních aktivit. Městská část Praha 2 využije státní dotaci na nákup sportovního vybavení klientů centra. Za finanční spoluúčast na projektu lze považovat i finanční podporu, poskytnutou udělením grantu MČ Praha 2 v programu prevence kriminality.

ilustrační foto: hav

T

 

 

ext: svo/van,

 

 

 

Zveřejněno: 25.04.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout