Novoměstská radnice

Od 1. 1. 2007 je Novoměstská radnice samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, zřízená MČ Praha 2.

Novoměstská radnice, Karlovo nám. 23, Praha 2  ( > OTEVŘÍT V INFOMAPĚ P2 )
Ředitel: Albert Kubišta 
Novoměstská.jpg
tel.: 224 947 131, 224 947 190
tel. i fax: 224 948 229,
e-mail: info@novomestskaradnice.cz
web: www.novomestskaradnice.cz

Příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Praha 2 se Novoměstská radnice stala 1.1.2007.
Pro veřejnost bude od 1.května do 30.září otevřena věž NR každý den kromě pondělí od 10,00 do 18,00 hod.  

NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD
VĚŽ  NOVOMĚSTSKÉ  RADNICE  

I.  Otevírací doba a prodej vstupenek

Od 1. května do 30. září otevřeno denně mimo pondělí od 10:00 do 18:00 hod.
Prodej vstupenek se uzavírá 30 min. před ukončením otevírací doby.
Majitel objektu si vyhrazuje právo dřívějšího ukončení prodeje vstupenek v případě přeplněnosti objektu či z jiného závažného důvodu.
Vstupné se platí předem. Výše vstupného činí Kč 20,- pro jednu osobu. Vstupenka platí pouze pro jednu návštěvu objektu. Návštěvník je ji povinen uschovat po celou dobu prohlídky a na požádání ji předložit. Zakoupené vstupenky pokladna nepřijímá zpět.

50% sleva se poskytuje
-  důchodcům
-  invalidům
-  žákům základních škol, učňům, studentům vysokých škol po předložení studentského průkazu a zahraničním studentům do 26 let
-  vojákům základní služby do hodnosti četaře
-   pracovníkům památkové péče a útvaru hlavního architekta (doklad)
-  novinářům (doklad)

II.  Prohlídka památkového objektu

Prohlídka věže je individuální.

Ostatní prostory Novoměstské radnice nejsou běžně přístupny.

Výtah není k dispozici.

Výstup na věž počínaje 3. patrem se uskutečňuje schodištěm a po stupních se zábradlími , která jsou historickou památkou a nemají tedy normativní bezpečnostní standard. Návštěvník, který se rozhodne pokračovat ve výstupu na ochoz, je za své počínání zodpovědný sám včetně rizik, která jsou s tím spojena. Je povinen pohybovat se po schodech pomalu, přidržovat se zábradlí a chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům. 

III.  Ochrana památky 

Vstup do objektu není dovolen

-  osobám podezřelým z opilosti nebo vlivu drog
-  znečištěným osobám
-  mládeži do 15 let bez doprovodu dospělého, který za ni odpovídá
-  osobám se psy nebo jinými zvířaty

Během návštěvy objektu je zakázáno

-  jakýmkoliv způsobem poškozovat či ohrožovat objekt a jeho inventář
-  dotýkat se čehokoliv s výjimkou zábradlí
-  psát nebo malovat po stěnách
-  rušit hlukem
-  jíst a pít
-  kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
-  uskutečnit výstup se zavazadly (ta je možno odložit při vstupu v pokladně)

Z bezpečnostních důvodů je hromadný výstup povolen pouze skupinám do 10 osob.

VI.  Reklamace

Zakoupením vstupenky uzavírá návštěvník smluvní vztah, tzn., že  přijímá
  pravidla Návštěvního řádu. Pokud je poruší, má oprávněný pracovník právo jej
  požádat, aby objekt opustil.

  V případě nespokojenosti se službami, které mu byly poskytnuty, má návštěvník právo reklamace u pokladníka objektu. Ten je povinen reklamaci vyřešit ihned, nebo pořídit záznam, který předá po skončení služby řediteli Novoměstské radnice. Reklamace musí být vyřízena do 30ti dnů. Pokud není návštěvník s tímto řešením spokojen, má právo se obrátit na ředitele Novoměstské radnice, který případ vyřeší nejpozději do 30ti dnů ode dne převzetí.

  Adresa, na níž je možno uplatnit písemné reklamace:
  Novoměstská radnice, příspěvková organizace
  Karlovo nám. 1/23 
  120 00  Praha 2

 

Tento Návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 1. května 2007.

V Praze dne 12. 3. 2007

Bc. Gabriela Kolářová
ředitelka Novoměstské radnice

 

Ve výstavních prostorách ve II. patře objektu (vchod z Vodičkovy ul.) se konají výstavní akce.

Na Novoměstské radnici se uskutečňují svatební obřady. Zařizují se na Úřadě městské části Praha 2, oddělení matrik, tel.: 236 044 121.

Co je nutné k uzavření manželství na Novoměstské radnici