Návrh na odvolání likvidátora OPBH

Rada městské části Praha 2 podala v úterý 24. května návrh na odvolání likvidátora OPBH (obvodní podnik bytového hospodářství) v Praze 2, s. p. „v likvidaci“, JUDr. Petra Loudy. Na 2. června bylo kvůli tomuto návrhu svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva.

Městská část podala počátkem května na likvidátora OPBH v Praze 2, s. p. „v likvidaci“ JUDr. Petra Loudu oznámení o podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry, podvodu, porušování povinnosti při správě cizího majetku, příp. dalších trestných činů hospodářských.

Městská část se jako oznamovatel podezření z trestného činu domnívá, že se likvidátor JUDr. Petr Louda dopustil protiprávního jednání zejména investováním volných peněžních prostředků, získaných prodejem majetku OPBH v Praze 2, s. p. „v likvidaci“ do cenných papírů bez souhlasu ministerstva financí a bez vědomí městské časti jako zakladatele. Zároveň je podáváno trestní oznámení na auditora, který kontroloval hospodářské výsledky podniku. Likvidátor JUDr. Petr Louda své pochybení připustil a nabídl svoji rezignaci. Podle kontroly provedené útvarem ­interního auditu ÚMČ Praha 2 likvidátor in­vestoval v rozporu se zákonem volné ­prostředky prostřednictvím obchodníka s cennými papíry spol. SATI, na kterou byla v prosinci roku 2004 uvalena nucená správa a v únoru 2005 prohlášen konkurz. Podle zatím dostupných informací se předpokládá, že v době prohlášení konkurzu na spol. SATI činila pohledávka OPBH v Praze 2, s. p. „v likvidaci“ za touto společností 86 milionů korun.

Z těchto důvodů se Rada městské části Praha 2 dne 24. května rozhodla podat návrh na odvolání JUDr. Loudy z funkce likvidátora OPBH v Praze 2, s. p. „v likvidaci“ a předložit tento návrh na mimořádném zasedání zastupitelstva ke schválení.  Do uzávěrky nebylo rozhodnutí zastupitelů známo. 

len

 

 

Zveřejněno: 02.07.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout