Nabídka volnočasových aktivit dětí a mládeže v městské části Praha 2

MČ Praha 2 dlouhodobě věnuje nemalé prostředky na rekonstrukce, údržbu, opravy, provoz, vybavení a úklid školních a veřejných hřišť; v roce 2003 v souhrnu rozpočtu a hospodářské činnosti 6 500 000 korun. V roce 2003 byla vybudována školní hřiště u ZŠ Londýnská a ZŠ Slovenská s umělým povrchem, takže jsou nyní zrekonstruována hřiště již u všech jedenácti základních škol. Po vybudování školních hřišť dochází k rekonstrukci a budování hřišť veřejných: v roce 2004 bylo dokončeno hřiště Na Rybníčku. Celkem má Praha 2 v parcích 12 veřejných hřišť.
Ještě v letošním roce, případně v roce 2005, je plánována obnova dětského hřiště v horní části Havlíčkových sadů spolu se zázemím zahradníků s předpokládanou cenou 7,5 milionu korun.
V oblasti mimoškolních aktivit dětí a mládeže byla v roce 2003 z rozpočtu MČ čerpána částka 667 000 korun. Finanční prostředky byly vynaloženy na akce pořádané městskou částí, např. pódiová vystoupení, dětský den a soutěže i formou grantů na podporu 25 žadatelů zajišťujících volnočasové aktivity pro děti a mládež Prahy 2: např. fotbalový klub KSK SEMI, občanské sdružení Palaestra (sportovní a vzdělávací aktivity), Školní sportovní klub při ZŠ Slezská, Junák a Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
RNDr. Jan Polecha (US – DEU)

Vážení čtenáři,
při přípravě této dvojstrany jsme kontaktovali jednak základní školy, jejichž zřizovatelem je městská část (přehled zájmových kroužků), jednak různá sdružení, tělovýchovné jednoty, sportovní kluby nebo další organizace v Praze 2 a nejbližším okolí, které nabízejí programy pro hodnotné využívání času dětí mimo školní výuku. Další subjekty se redakci přihlásily na základě výzvy v minulém čísle. Všechny aktivity uveřejněné v tomto čísle budou k dispozici také v informační kanceláři ÚMČ Praha 2 na Karlově nám. 8 a na www.praha2.cz. Věříme, že tyto informace pomohou rodičům i dětem v jejich rozhodování.
Údaje jsme zveřejnili z podkladů jednotlivých subjektů, které ručí za správnost poskytnutých informací.

Aletheia – Křesťanský vzdělávací institut, Mánesova 38, Praha 2
Náplň činnosti: činnost v oblasti sociální prevence vycházející z křesťanského pohledu na svět: práce s rodinou a dětmi (zábavně vzdělávací program Stopaři pro děti od 7 do 12 let) a vzdělávání dospělých
KONTAKTY – telefon: 602/134 349, 728/569 227, internet: www.geocities.com/stopari_aletheia, e-mail: tomas.bulicek@quick.cz, kontaktní osoba: Tomáš Bulíček
ART PROMETHEUS, Novovysočanská 9, Praha 9
Náplň činnosti: kulturní a volnočasové akce dětí a mládeže a sociálně rizikových skupin. Činnost je zaměřena především na pořádání pravidelných workshopů s důrazem na výuku žonglování s návazností na pohybové, artistické a hudební performance
KONTAKTY – telefon: 266 312 718, e-mail: art-prometheus@hep.cz, kontaktní osoba: Míša Holbíková
Blesk, o. s., Wenzigova 20, Praha 2
Náplň činnosti: lyžování, vodáctví, cyklistika, horolezectví, turistika; na akce finančně přispívá také MČ Praha 2
KONTAKTY – telefon: 777/624 456, internet: www.sdruzeniblesk.cz, e-mail: sdruzeniblesk@seznam.cz
CDM ČSOP (Český svaz ochránců přírody), Dittrichova 9, Praha 2
Náplň činnosti: aktivní práce pro přírodu (ochrana přírody, péče o životní prostředí, ekologická výchova), především práce s dětmi v pravidelné celoroční činnosti, řada aktivit: fotografická soutěž Pohledy do přírody (uzávěrka 15. 10. 2004), akce Hledání jara, péče o přírodní vodní zdroje Zachraňme studánky, volně přístupná Knihovna přírodovědné literatury
KONTAKTY – telefon: 224 912 466, internet: www.smop.cz, e-mail: CDM@smop.cz, kontaktní osoba: Ing. Michal Kulík (MK@smop.cz)
Centrum orientálního tance, provozovna Lužická 9, Praha 2
Náplň činnosti: afro - orientální tanečky pro děti (9 – 14 let)
KONTAKTY – telefon: 222 719 050, internet: www.orientalnitanec.cz, e-mail: info@orientalnitanec.cz
Česká tábornická unie – Klub Vyšehrad, Rejskova 13, Praha 2
Náplň činnosti: vodácko - turistický oddíl, akce Otevírání studánek, vánoční výprava ke stromku, hry v historickém centru Prahy, třítýdenní letní tábor foglarovského typu
KONTAKTY – telefon: 737 287 009, internet: www.vysehrad.org, kontaktní osoba: Ing. Z. Moučka (info@vysehrad.org)
Dětská besídka při CB, Římská 43, Praha 2
Náplň činnosti: setkávání dětí v předškolním i mladším školním věku v nedělním dopoledni ve sboru Církve bratrské, seznámení s biblickými příběhy, malování, výroba, hry, výlety, Den her, vánoční divadlo a zpívání; účast je zdarma
KONTAKTY – telefon: 271 961 045 (Tomáš Wagenknecht)
Dětské studio Žofka, Sarajevská 10, Praha 2
Náplň činnosti: školička Žofka bez přítomnosti rodičů (pro děti od 2 do 5 let), výtvarná tvorba, keramika, hudební přípravka, sborový zpěv, angličtina, klavír, flétna, dechové nástroje, flétnový soubor, taneční a pohybová příprava (pro děti od 3,5 roku do 18 let), výtvarná příprava na přijímací zkoušky na SŠ a VŠ výtvarného směru a architekturu (pro děti od 12 let), výtvarné kurzy – batika, malba na hedvábí, malba na sklo, tkaní v rámu, grafické techniky – tisk na grafickém lisu, výroba loutek, keramika, textilní techniky – tisky a savo, výroba šperků a ozdob z drátů a kůže, malování vajíček, výroba adventních věnců, výroba ručního papíru atd. (pro děti, mládež a dospělé)
KONTAKTY – telefon: 222 564 043, 602/802 038, internet: www.detskestudio.com, e-mail: info@detskestudio.com
Domeček, Římská 43, Praha 2
Náplň činnosti: klub při sboru Církve bratrské (pro děti z 2. – 5. tříd), křesťanství zábavnou formou, hry, soutěže, výroba, zpívání, kamarádství, víkendové akce a letní tábory; účast v klubu je bezplatná
KONTAKTY – telefon: 271 961 045, 603/216 755, e-mail: v.twardzikova@centrum.cz, l.wagenknecht@seznam.cz
Dům dětí a mládeže Praha 2, Na Smetance 1, Praha 2
KONTAKTY – telefon: 222 250 673, internet: www.ddm-ph2.cz, e-mail: ddm@nasmetance.cz
Stanice techniků Vyšehrad: (internet: www.stv.cz, e-mail: info@stv.cz)
počítače, elektronika, modeláři, mladý technik, foto - video, minikáry, novináři, dětský modeling, Klub internetu Vyšehrad, Klub hráčů Dračího doupěte, Klub pařanů Vyšehrad, Klub programátorů Vyšehrad – kluby internetu a pařanů zdarma, Fotoklub Vyšehrad
Oddělení sportu: (internet: http://os.ddm-ph2.cz , e-mail: sport@ddm-ph2.cz)
florbal, lyžařsko - vodácký, odbíjená, aerobic, kalanetika, stolní tenis, společenský tanec, základy sportů, šerm
Stanice přírodovědců Vinohrady: (internet: http://spv.ddm-ph2.cz, e-mail: spv@ddm-ph2.cz)
minizoo, chovatelské kroužky, jezdectví, počítačové kroužky, výuka jazyků v ZŠ Na Smetance, Historický vývoj organismů (přednášky pro přípravu na maturitu nebo přijímací řízení na VŠ), SURVIVAL (kurzy pro přežití v přírodě)
Kurz pro maminky na mateřské dovolené: PC uživatelsky
Výtvarná dílna Smetanka: (internet: http://vds.ddm-ph2.cz, e-mail: vds@ddm-ph2.cz)
Keramický ateliér: keramika (pro mladší děti – mírně pokročilí, pro mládež a dospělé, pro starší děti – pokročilí, pro dospělé, pro začátečníky)
Klub Smetanka: nabízí volně příchozím keramiku (výroba – děti zdarma)
Klubovna v Čerchovské 8: Čárytužka (pro předškoláky a 1. třídy), Barvička (pro mladší školní věk), textilní techniky (pro starší školní věk), grafické techniky, kresba, malba, Klub Čerchovská: jednorázové kurzy pro volně příchozí (drátování, malba na sklo, malba na látku, malba na hedvábí, ubrousková technika, knižní vazba, grafické techniky)
Dále keramické kroužky pro děti, textilní techniky, Zubatá slepice, Divadlo pana Laurycha
Rytmus, centrum pohybu a kultury těla: e-mail: rytmus@ddm-ph2.cz),internet: http://ryt.ddm-ph2.cz
aerobik, kytara, nápravný tělocvik, plavání, sebeobrana, společenský tanec, jóga, kroužek lidových tanců – přípravka, historický tanec
ECTA – Evropská Chenjiagou Taijiquan asociace, Polská 1, Praha 2
Náplň činnosti: v budově TJ Sokol Vinohrady oddíly pro děti Tygři (děti od 5 do 10 let, děti a mládež od 10 do 18 let) jako projekt sdružení ECTA jsou zaměřeny na výuku tradičního stylu čínského kung fu Čchen Tchaj-ťi čchüan; děti se na trénincích nejprve učí základní dovednosti, což zahrnuje postoje, pády, kopy a získávají lepší fyzickou kondici a koordinaci pohybů – od poloviny září 2004 otevřeny tři oddíly s finanční pomocí MČ Praha 2
KONTAKTY – telefon: 222 253 630, 777/053 225, internet: www.taiji.cz, e-mail: akademie@taiji.cz
English Language Studio, Moravská 37, Praha 2
Náplň činnosti: zdokonalovací kurzy pro žáky ZŠ a studenty SŠ, cílená individuální výuka nebo malé skupinky
KONTAKTY – telefon: 222 512 002, 723/898 948, internet: www.cmail.cz/studio
Hnutí Duha, Lublaňská 18, Praha 2
Náplň činnosti: volnočasové aktivity dětí a mládeže
KONTAKTY – telefon: 222 513 859, e-mail: rudolsky@duha.cz
Junák v Praze 2
• středisko Psohlavci – 61. oddíl Pegas, telefon: 605/957 156, 224 435 430, klubovna v Bělehradské 51
• středisko Dvojka – oddíl Obelisk, telefon: 608/454 036, internet: www.dvojka.cz, klubovna v Bělehradské 51
• 99. středisko Arcus – oddíl Antropoid, telefon: 603/446 446, internet: www.arcus.99.net, klubovna Na Zderaze 5
• středisko Arcus – oddíl Velká medvědice, telefon: 732 666 507, internet: www.arcus99.net, klubovna v ul. U Kanálky 5
• 99. středisko Arcus – oddíly Svišti a Rysové, telefon: 603/446 446, klubovna v Krkonošské 13
• 31. středisko Polaris – oddíl Pětka, telefon: 221 913 647, klubovna v Šmilovského 18
• 31. středisko Polaris – oddíl Sedmička, klubovna v Dittrichově 3
• středisko Dvojka – oddíl Sluníčka, telefon: 603/193 669, klubovna v ul. Jana Masaryka 19
• středisko Lux – oddíl 31, telefon: 777/218 106, internet: www.sweb.cz/roveri-vysehrad, klubovna v ul. K rotundě 100/10
KC Maják, Ječná 19, Praha 2
Náplň činnosti: komunitní centrum nabízí dětem a dospívající mládeži výchovné, vzdělávací, aktivizační a poradenské služby: Středisko volného času – kroužky výtvarné a dramatické činnosti, taneční a pohybová výchova, programování, Royal Rangers – letní tábory a víkendové pobyty, kurzy angličtiny pro studenty, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (po až pá 14:00 – 20:00), bezplatné doučování základních předmětů, služby školám – přednášky, výtvarná soutěž MANA), mateřské centrum pro děti do 4 let (po až čt 9:00 – 12:00), pedagogicko - psychologická poradna pro rodiče a školy a také pro děti a dospívající mládež, skupinové rehabilitační a relaxační cvičení pro dospělé
KONTAKTY – telefon: 296 325 990, internet: www.majak.umc.cz, e-mail: majak@umc.cz
Klíček, Římská 43, Praha 2
Náplň činnosti: klub při sboru Církve bratrské (pro děti ze 6. až 9. třídy): hry, soutěže, Bible a základy křesťanství, víkendové výpravy, různé netradiční akce a letní tábory; účast v klubu je bezplatná
KONTAKTY – e-mail: febulka@kamarad.cz, kontaktní osoba: Eva Pavlíková (telefon: 603/545 760)
Klub Aron, Jugoslávská 27, Praha 2
Náplň činnosti: klub (v budově Římskokatolického farního úřadu při kostele sv. Ludmily) pro studenty středních škol, zejména křesťanských (Arcibiskupské gymnázium), kulečník, šipky, internet, video, DVD, každou středu Čaje nad písmem, nepravidelně koncerty, divadélka, projekce, poezie, výstavy; účast zdarma
KONTAKT – internet: www.aron.wz.cz
Klub Pathfinder o. s., Londýnská 30, Praha 2
Náplň činnosti: rozmanité zájmové aktivity pro děti a mládež prostřednictvím pravidelných schůzek, víkendových akcí, sportovních akcí, turistických výprav do přírody a prázdninových táborů; klub organizuje také zájmové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost
KONTAKTY – telefon: 224 251 742, internet: www.pathfinder.cz, e-mail: klub@pathfinder.cz, kontaktní osoba: předseda Petr Adame (telefon: 605/874 765, e-mail: adame@pathfinder.cz)
Knihovna na Vinohradech, odd. pro děti, Korunní 15, Praha 2
Kromě výpůjčky knih a časopisů možnost práce s počítačem, přístup na internet, otevírací doba: pondělí a středa 13:00 – 18:00, úterý a čtvrtek 13:00 – 16:00, pátek 12:00 – 15:00
KONTAKT – telefon: 236 044 452
Krokodýl, Římská 43, Praha 2
Náplň činnosti: klub pro středoškoláky sboru Církve bratrské, různé akce pod střechou i v přírodě, Kurzy Alfa o křesťanství, výtvarné aktivity, sport, horolezectví, amatérské divadlo, víkendové programy, letní English Camp, zimní zájezdy na hory
KONTAKTY – kontaktní osoba: Pavel Trefný (telefon: 603/774 110, 222 519 537), internet: www.cb.cz/praha2 (oddíl aktivity mládeže), e-mail: krokodile@volny.cz
KSK SEMI Praha, Polská 1, Praha 2
Náplň činnosti: fotbal dětí a mládeže
telefon: 222 254 455, e-mail: ksksemi@volny.cz, kontaktní osoba: Vladimír Semerád
Modrá hvězda Praha, Holandská 30, Praha 10
Náplň činnosti: potápěčský klub mládeže – potápěčský výcvik včetně přístrojového, sportovní a závodní činnost, letní potápěčský tábor, výcvik free divingu
KONTAKTY – telefon: 271 720 649, 606/589 772, internet: www.modrahvezda.info, e-mail: skruzny.mh@volny.cz, kontaktní osoba: Zdeněk Skružný
Muzeum policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2
Náplň činnosti: mj. kulturní a sportovní aktivity pro děti; dětské dopravní hřiště je pro veřejnost otevřeno každý čtvrtek od 13:00 do 14:00, o víkendech od 10:00 do 11:00 a od 14:00 do 15:00 (v ostatních hodinách na objednávky pro školy); je zde možnost zapůjčení kola nebo koloběžky; informace o dalších programech pro děti a případné objednávky na telefonu 974 824 862
KONTAKTY – telefon: 224 923 619, internet: www.mvcr.cz/policie/muzeum.htm, e-mail: muzeum@mvcr.cz
Palaestra, Americká 6, Praha 2
Náplň činnosti: Palestra je občanské sdružení, založené roku 1999 z iniciativy boxera Jana Baloga, juniorského mistra republiky z roku 1985; hlavní náplní sportovního klubu je umožnit smysluplné trávení času dětem ze sociálně slabých rodin; za tréninky se neplatí a děti se mohou zapojit do činnosti Palaestry kdykoliv během roku, klub tak funguje na principu nízkoprahového centra; městská část Praha 2 pomohla při rozjezdu organizace, poskytla prostory k pronájmu i prostředky v rámci programu Prevence kriminality
KONTAKTY – telefon: 777/589 222, 606/476 038, internet: www.Palaestra.ecn.cz, kontaktní osoba: Jan Balog (jan.balog@seznam.cz)
Pobočky Městské knihovny v Praze
bezbariérový přístup, pro zapsané čtenáře zdarma internet, stejná otevírací doba: úterý 9:00 – 19:00, středa a čtvrtek 12:00 – 19:00, pátek 9:00 – 15:00
KONTAKTY
Městská knihovna v Praze, ústřední knihovna, Mariánské náměstí 1, telefon: 222 113 555, internet: www.mlp.cz
Obvodní knihovna pro Prahu 1, 2 a 3
• pobočka Dittrichova 2, telefon: 224 916 521, e-mail: dittrichova@mlp.cz
• pobočka Ostrčilovo náměstí 1, telefon: 224 936 492, e-mail: ostrcilovo@mlp.cz
• pobočka Záhřebská 20, telefon: 222 512 812, e-mail: zahrebska@mlp.cz
SK Impuls Praha, Vinohradská 54, Praha 2
Náplň činnosti: mládež s mentálním postižením a mládež s horší přizpůsobivostí (plavání, basketbal, malá kopaná, stolní tenis, florbal)
KONTAKTY – telefon: 224 254 257, kontaktní osoba: Josef Knepr
Sokol Pražský, Žitná 42, Praha 2
Náplň činnosti: všestranná cvičení: děti, rodiče s dětmi, cvičení pro děti předškolního věku, dorost, ženy, muži, senioři ve třech tělocvičnách Sokolovny v Žitné ulici, basketbal, umělecká gymnastika, vodní sporty, oddíl Rock And Rollu, kulturní programy: soubor loutkového divadla, pořádání Šibřinek, veřejné akademie, výlety, zimní a letní tábory pro děti
KONTAKT – internet: www.sokolprazsky.cz
Sport Jerry klub, Na Švihance 1, Praha 2
Náplň činnosti: pro předškolní děti (od 4 let) kombinace angličtina + cvičení, pro školáky i předškolní děti (5 – 12 let) výuka plavání
KONTAKTY – telefon: 222 728 455, 724/192 275, e-mail: danihelka.d-projekt@tiscali.cz, kontaktní osoba: Markéta Danihelková
TJ Sokol Praha Královské Vinohrady, Polská 1, Praha 2
Náplň činnosti: všestranné sportovní aktivity, krytý plavecký bazén (veřejnost si zde může zaplavat od úterý do čtvrtka od 7:30 do 9:00 a v pátek od 16:00 do 20:00, od listopadu se připravuje plavání pro veřejnost v sobotu od 12:00 do 17:00 – sledujte vývěsky na budově)
KONTAKTY – telefon: 222 252 838, 222 251 147, e-mail: sokolvinohrady@volny.cz; webové stránky klubů: http://mg.kuk.cz (oddíl moderní gymnastiky), www.skvflorbal.cz (oddíl florbalu), www.sweb.cz/sokvin/atletika.htm (atletický oddíl)
TJ Spofa Praha, Krkonošská 6, Praha 2
Náplň činnosti: sportovní oddíly Sport pro všechny, lyžařský oddíl
KONTAKTY – telefon: 222 718 637, 604/600 789, e-mail: kancelar@tjspofa.cz, internet: www.tjspofa.cz, kontaktní osoba: Eva Mocková
Umělecké studio dětí Vyšehrad, Vratislavova 13, Praha 2
Náplň činnosti: hudební a výtvarná zájmová činnost dětí a mládeže
KONTAKTY – telefon: 603/597 233, kontaktní osoba: Eva Rajnišová
ZUŠ I. Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Náplň činnosti: hudební obor – přípravná hudební výchova (pro děti od 5 do 7 let), studium pro dospělé, hra na klavír, housle, violu, violoncello, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, hoboj, trubku, bicí nástroje, kytaru, akordeon, elektrické klávesové nástroje, sólový a sborový zpěv, součástí výuky hudebního oboru je hudební nauka, dále komorní, souborová a orchestrální hra; výtvarný obor – přípravná výtvarná výchova (pro děti od 5 do 8 let), kresba, malba, modelování, tvarování, dekorativní tvorba, akční a objektová tvorba, dějiny výtvarného umění; literárně dramatický obor – přípravná dramatická výchova (pro děti od 7 let), základy dramatické tvorby, sólový dramatický projev, jevištní pohyb, přednes, hlasová výchova, práce v dramatickém souboru; přípravná taneční výchova (pro děti od 5 do 7 let), taneční obor (Dittrichova 9, telefon: 224 922 599) – taneční průprava, klasický, lidový a moderní tanec
KONTAKTY – telefon: 221 590 350, internet: www.volny.cz/zusih, e-mail: zus.vinohradska@zris.mepnet.cz

Základní škola Botičská
Jazykové kroužky: angličtina (pro 1. až 3. ročník – agentura ACORN, pro 3. a 4. ročník)
Sportovní kroužky: malá kopaná (pro 1. až 3. ročník), turistický, tenisová škola (TŠ Tallent)
Ostatní kroužky: počítače – internet, keramický, výtvarný, pěvecký sbor, hra na flétnu, žákovská knihovna, hra na el. klávesy
KONTAKTY – telefon: 224 918 843, e-mail: zsboticska@volny.cz, internet: www.zsboticska.praha.indos.cz
odloučené pracoviště Základní škola Vratislavova
Základní škola Jana Masaryka
Kroužky pořádané školní družinou: míčové hry, dopravní výchova, zdravotní výchova, výtvarná výchova, modelářský, zdravotní TV – cvičení na míčích, tanečky, dramatický, kopaná, florbal, plavání, sauna, bruslení
Kroužky pořádané školou: keramický, výtvarný, pohybové hry, český jazyk – příprava na SŠ, angličtina, šití, vaření, počítače
Kroužky pořádané jinými organizacemi v prostorách školy: flétna, florbal, karate, taneční
KONTAKTY – telefon: 222 515 187, internet: http://web.spinet.cz/zsjm
Základní škola Kladská
Kroužky organizuje Klub rodičů a přátel školy:
Jazykové kroužky: němčina (pro 3. a 4. ročník), angličtina (pro 5. ročník), francouzština (pro 6. až 9. ročník), španělština (pro 6. až 9. ročník), italština (pro 6. až 9. ročník), ruština (pro 6. až 9. ročník)
Sportovní kroužky: florbal, stolní tenis
Ostatní kroužky: počítače, hra na kytaru, big beatová kapela, orchestr, pěvecký sbor, keramika, přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro 9. ročník (matematika, český jazyk)
KONTAKTY – telefon: 222 520 079, internet: www.kladska.cz
Základní škola Legerova
Jazykové kroužky: angličtina, němčina, anglická konverzace, německá konverzace
Sportovní kroužky: kopaná, míčové hry, tenis, stolní tenis, florbal
Ostatní kroužky: flétna, práce s počítačem pro začátečníky i pokročilé, práce s počítačem – www stránky, práce s počítačem – programování a PC grafika, speciální přípravy (čeština, matematika), zdravotní TV, dramatická výchova, rytmicko - taneční, keramika, výtvarná technika
KONTAKTY – telefon: 224 261 235, e-mail: zs.legerova@sgjsvos.cz, internet: www.volny.cz/legerova
Základní škola Londýnská
Jazykové kroužky: francouzština – zač. (pro 3. až 7. ročník), angličtina
Sportovní kroužky: sportovní a míčové hry (pro 1. až 2., pro 3. až 5. ročník), minibasketbal (pro 1. až 3., pro 2. až 5. ročník), basketbal (pro 6. až 9. ročník), sálový fotbal (pro 2. až 3., pro 4. až 9. ročník), Zdravé sportování (pro 1. až 3., pro 4. až 5. ročník), florbal (pro 2. až 3., pro 2. až 5., pro 4. až 5., pro 4. až 8., pro 5. až 8. ročník), aerobik (pro 1., pro 2. až 5. ročník), country tanečky (pro 1. až 2. ročník), moderní tancování (pro 1. až 2. ročník), gymnastika (pro 2. až 3. ročník), stolní tenis (pro 3. až 9. ročník), jóga a relaxace (pro 4. až 5. ročník), plavání (pro 3. až 6., pro 3. až 8. ročník), volejbal (pro 5. až 9. ročník)
Ostatní kroužky: dramatická výchova (pro 1. ročník), tvořivá dramatika (pro 3. až 7. ročník), Dramaťáček (pro 2. ročník), Šikovné ručičky (pro 1. až 6., pro 2. až 7. ročník), Korálky (pro 1. až 3., pro 4. až 9. ročník), Zajímavá keramika (pro 1. až 5. ročník), Fantastická výtvarka (pro 1. až 2., pro 3. až 5. ročník), Tvořivé aktivity (pro 2. až 6. ročník), hra na kytaru (pro 1. až 5., pro 1. až 7., pro 6. až 9. ročník), klavír (pro 2. až 5. ročník), Výlety Prahou (pro 2. až 5. ročník), počítače (pro 1. až 2., pro 3. až 6., pro 4. až 7. ročník), Pohyb a rytmus, literatura, Výtvarka, vaření, keramika
KONTAKTY – telefon: 224 254 784, 224 250 439, internet: www.londynska.cz, e-mail: reditel@londynska.cz, sevcik@londynska.cz
Základní škola Na Smetance
Jazykové kroužky: angličtina pro prvňáky, angličtina (pro 2. a 3. třídy)
Sportovní kroužky: sportovní hry, volejbal, florbal, flagfootball, aerobik, basketbal
Ostatní kroužky: keramika, informatika, programování, chemická praktika, sborový zpěv, příprava na přijímací zkoušky
KONTAKTY – telefon: 222 250 799, internet: www.nasmetance.cz
Základní škola Resslova
Jazykové kroužky: angličtina (pro 1. stupeň), němčina (pro 1. i 2. stupeň)
Sportovní kroužky: basketbal (pro 1. i 2. stupeň), stolní tenis (pro 1. stupeň), florbal (pro 1. stupeň), hokejbal + florbal (pro 2. stupeň), basketbal (pro 1. i 2. stupeň)
Ostatní kroužky: klavír (pro 1. i 2. stupeň), flétna (pro 1. i 2. stupeň), keramika (pro 1. i 2. stupeň), literárně - dramatický (pro 2. až 5. třídu), výtvarný (pro 1. i 2. stupeň), Čáryfuk (pro děti s vývojovými poruchami učení), modelář (pro 1. i 2. stupeň), počítače a internet (pro 1. stupeň), příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník (čeština, matematika)
KONTAKTY – telefon: 224 923 700, internet: www.zsressl.cz, e-mail: info@zsressl.cz
Základní škola Sázavská
Jazykové kroužky: angličtina (pro 1., 2. a 3. třídu)
Sportovní kroužky: florbal (pro 2. stupeň), fotbal (pro 2. stupeň), volejbal a basketbal (pro 2. stupeň), sportovní hry (pro 1. třídu), míčové hry (pro 2. třídu), základy míčových her (pro 3. až 5. třídu), gymnastika (pro 1. stupeň), plavání (pro 4. třídu)
Ostatní kroužky: divadelní (pro 5. třídu, pro 2. stupeň), dramatický (pro 1. stupeň, pro 2. stupeň), flétna (pro 1. stupeň), keramický (pro 1. stupeň, pro 2. stupeň), šití (pro 1. stupeň); v případě zájmu budou ještě ve spolupráci s dětskou agenturou Kroužky otevřeny Zpívánky, aerobik a moderní tanec, jóga, Mladý novinář
KONTAKTY – telefon: 222 522 406, e-mail: sazavska@zssazavska.cz, internet: www.zssazavska.cz

Základní škola Slezská
Kroužky jsou organizovány v rámci Školního sportovního klubu:
Jazykové kroužky: angličtina a francouzština
Sportovní kroužky: házená, přehazovaná, kopaná, flagfootball, florbal, stolní tenis, míčové hry, cvičení pro MŠ
Ostatní kroužky: počítačové, výtvarné, keramika, taneční, příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník (čeština, matematika, společenské testy)
KONTAKTY – telefon: 222 510 623, e-mail: zsslezska@volny.cz
Základní škola Slovenská
Jazykové kroužky: angličtina (pro 1. až 3. ročník), němčina (pro 1. stupeň)
Sportovní kroužky: míčové hry (pro 1. i 2. stupeň), aerobik (pro 1. i 2. stupeň), florbal (pro 2. stupeň), sportovní a taneční kroužek (pro 1. stupeň)
Ostatní kroužky: příprava na gymnázium (pro 5. a 9. ročník), výtvarný (pro 1. i 2. stupeň), keramický, internet, informatika pro začátečníky, dramatický, flétna, pěvecký sbor, vlastivědný, ruční práce, vaření, náboženství (pro 1. stupeň), Společenství sv. grálu (pro 2. stupeň)
KONTAKTY – telefon: 222 519 655, e-mail: zs-slovenska@mybox.cz, skola@zs-slovenska.cz, internet: www.zs-slovenska.cz
Základní škola Štěpánská
Jazykové kroužky: angličtina (pro nejmenší: 1. až 2. třídy – agentura ACORN), anglická konverzace (pro 6. až 9. třídy), nepovinná angličtina (pro 3. třídu)
Sportovní kroužky: sportovní hry v rámci nepovinných vyučovacích předmětů (pro 1. až 9. třídy)
Ostatní kroužky: keramika, práce s PC, pěvecký sbor Štěpánka, divadelní kroužek, individuální výuka hry na klavír, zobcovou flétnu nebo kytaru, výtvarné (pro 1. až 5. třídy)
KONTAKTY – telefon: 224 943 046, e-mail: skolausvatehostepana@seznam.cz

Zveřejněno: 12.10.2004 – support@publix.cz
Vytisknout