Na radnici Prahy 2 zasedalo fiktivní zastupitelstvo

V úterý 24. 3. se v zasedacím sále Úřadu městské části Praha 2 konalo fiktivní zasedání zastupitelstva. Do lavic usedlo 33 studentů středních škol, z nichž většina byla z pražských gymnázií. Akci organizoval spolek Mladých demokratů, který se snaží, aby se studenti a mladí lidé více zajímali o dění kolem sebe a třeba se i aktivně zapojili do politiky. Spolek proto pořádá různé semináře, diskuze, přednášky, výlety do Evropského parlamentu či návštěvy Poslanecké sněmovny.  V Praze 2 jejich snažení podpořila i starostka Jana Černochová. Starostka zahájila zasedání fiktivního zastupitelstva několika slovy o městské části Praha 2 a krátce pohovořila i o funkci opravdového zastupitelstva MČ.Na závěr studentům popřála mnoho zdaru při projednávání jednotlivých bodů programu a aby si nic nedělali z toho, pokud svůj názor neprosadí. Potom už následovala přednáška vedoucí odboru kanceláře tajemníka Andrey Horákové, která hovořila na téma právních předpisů MČ, jejích kompetencí a rozpočtu. Po obědě se pak konalo samotné zasedání. Podle slov předsedy spolku Mladí demokraté Jiřího Klindera se po skončení zasedání vybere pět nejlepších a nejaktivnějších studentů, kteří obdrží ceny v podobě výletu do Štrasburku a budou mít možnost stáží v poslaneckých kancelářích.


​   Mladí demokraté na fiktivním zasedání zastupitelstva  starostka Prahy 2 Jana Černochová a vedoucí odboru kanceláře tajemníka Andrea Horáková  Studenti pozorně poslouchali  starostka Prahy 2 Jana Černochová a studenti středních škol a gymnázií, kteří se účastnili fiktivního zasedání zastupitelstva  vedoucí odboru kanceláře tajemníka Andrea Horáková vysvětlovala studentům jaké kompetence má městský úřad

Text: trc, Foto: trc
Zveřejněno: 24.03.2015 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout