Na pomoc handicapovaným

Rada městské části Praha 2 schválila na svém zasedání 18. 3. 2002 mj. také nová Pravidla pro poskytování adresné finanční pomoci rodinám s dětmi s těžkým zdravotním postižením (s účinností od 1. 7. 2002) a nová Pravidla pro poskytování adresné finanční pomoci rodinám, jejichž dítě je ze zdravotních důvodů umístěno v alergologickém stacionáři (s účinností od 18. 3. 2002). Rada rovněž schválila Pravidla pro výběr nájemců bezbariérových bytů (tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení radou městské části) a Pravidla pro výběr nájemců bytů v domech s pečovatelskou službou (tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2002). Podrobný text pravidel na internetu: www.praha2.cz (rubrika Vybraná usnesení RMČ – pravidla) nebo v informační kanceláři, Jugoslávská 20.

van

Zveřejněno: 22.05.2002 – support@publix.cz
Vytisknout