Muzeum hlavního města Prahy

  • EXPOZICE: Historická Praha (dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do r. 1784) a Langweilův model Prahy z let 1826 – 1834.

  • VÝSTAVY: Koně a Pražané: výstava dokumentující výsadní postavení koně v průběhu staletí a zejména jeho úlohu v dějinách hlavního města Prahy (do 30. 4. 2005); Kouzlo loutek sochaře Vojtěcha Suchardy – viz zde. Otevřeno denně kromě pondělí od 9:00 do 18:00; každý první čtvrtek v měsíci otevřeno do 20:00 – vstupné 1 Kč pro děti, studenty a seniory.

  • Loutkové představení nejen pro děti Johan Doktor Faust (22. ledna od 15:00).

  • PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI: stálá expozice věnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbě na Vltavě, nákladní lodní dopravě a pražské osobní paroplavbě (objednávky komentovaných prohlídek na tel.: 224 227 490). Otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00; každý první čtvrtek v měsíci vstupné 1 Kč pro děti, studenty, rodiče s dětmi a seniory.

  • Internet: www.muzeumprahy.cz.
Zveřejněno: 23.01.2005 – support@publix.cz
Vytisknout