Muzeum Policie ČR

  • Filmové čtvrtky (od 17:00): česká komedie Horem pádem (20. ledna).

  • Výstavy: Prostituce staré Prahy – přibližuje atmosféru měst pražských v letech 1850 až 1938 (není přístupna dětem a mládeži do 18 let), část výstavy výtvarníků vysokých uměleckých škol Figurama 2004 je prodloužena; expozice je otevřena denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00.
Zveřejněno: 23.01.2005 – support@publix.cz
Vytisknout