Mladí berou drogy - co uvádějí statistiky a populační průzkumy

Mladí berou drogy - co uvádějí statistiky a populační průzkumy

Informace o situaci ve věcech drog v České republice pravidelně uveřejňuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS), které je součástí Úřadu vlády České republiky. NMS každoročně zpracovává a v listopadu následujícího roku zveřejňuje Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR. Souhrn výroční zprávy je každoročně publikován v periodiku Zaostřeno na drogy.

informační portál o ilegálních a legálních drogách

www.drogy-info.cz

Informace o drogové problematice v Evropě zveřejňuje Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislosti (EMCDDA) se sídlem v Lisabonu. Od r. 2004 je výroční zpráva k dispozici i v češtině.

Zde najdete Evropskou zprávu o drogách – Trendy a vývoj v roce 2016

Další informace je možno se dozvědět z populačních průzkumů, z nichž nejznámější jsou průzkumy prováděné na středních školách a v posledních ročnících základních škol - tzv. ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách). V roce 2007 proběhla ve 35 evropských státech již čtvrtá vlna mezinárodního průzkumu ESPAD. Průzkum se pravidelně opakuje každé 4 roky, k dispozici jsou nyní data za roky 1995, 1999, 2003 a 2007. Webové stránky drogy-info.cz obsahují řadu článků s informacemi z české části studie ESPAD i z mezinárodního srovnání. Garantem projektu ESPAD v ČR je Psychiatrické centrum Praha ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.

http://www.espad.org

1)  Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 
https://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/NSPP_revize_II.pdf

2) Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2017  až 2020 
http://www.praha.eu/public/2d/46/78/1813594_456870_Protidrogova_politika.pdf

3) Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020   
                http://www.praha.eu/public/af/1b/1/2141735_638809_Strategie.pdf

 
Zveřejněno: 18.09.2009 – support@publix.cz
Vytisknout