Mít v domě Radost není žádná radost

Nájemníci domu v Bělehradské ul. č. 120 si snad už brzy oddechnou. Po rekonstrukci nočního klubu Radost FX, který na této adrese sídlí už deset let, by mělo podstatně ubýt stížností na nadměrný hluk, nepořádek a jiné nešvary, s nimiž se obyvatelé 17 bytů umístěných nad klubem i okolních domů opakovaně obracejí na radnici. Nová smlouva, kterou MČ Praha 2 podepsala s provozovatelem klubu 10. července, umožňuje dát klubu výpověď z nájmu, pokud provozovatel poruší smluvní podmínky. Patří mezi ně mj. povinnost dbát na dodržování nočního klidu, nepřekračovat kapacitu klubu a zajistit pravidelný úklid chodby a chodníku.
Městská část dospěla k dohodě s nájemcem klubu po šesti letech složitých jednání. Původní smlouva uzavřená v polovině 90. let byla pro městskou část nevýhodná především proto, že jí dávala jen velmi omezené možnosti dlouhodobý nájem vypovědět. Nová smlouva zahrnuje zvýšení nájmu o inflaci, na druhé straně uznává investici vloženou do rekonstrukce klubu a prodejny. Investor (Radost FX, s. r. o.) si ji může „odbydlet" až do výše 8,8 mil. korun, přičemž zhodnocení v ceně cca 10 mil. korun přechází do majetku obce. Stavební úpravy, ke kterým městská část jako vlastník objektu vydá souhlas, povedou ke snížení hlučnosti, a to jak při produkcích v samotném klubu, tak při pohybu návštěvníků na chodbách. Kapacita by se měla zvýšit ze současných 110 na 303 lidí, protipožární opatření sníží případná bezpečnostní rizika. Rekonstrukci provede na vlastní náklady provozovatel klubu, městská část zajistí opravu fasády domu s tím, že práce budou probíhat souběžně, aby co nejméně zatížily nájemníky. Veškeré stavební úpravy by mohly být hotovy do konce roku. Dokud se tak nestane, městská část bude pokračovat v řešení, k němuž přistoupila jako k nouzovému: nájemníci všech bytů (s výjimkou bytů pronajatých za smluvní nájemné, které si nájemníci pronajali s vědomím možného rušení provozem klubu) mají padesátiprocentní úlevu na nájemném, dvěma z nich radnice dokonce sehnala náhradní bydlení. Nová nájemní smlouva tedy počítá se zachováním klubu, přičemž zakotvuje mnohem přísnější podmínky pro jeho provozování, než tomu bylo dosud.
Soužití nájemníků činžovního domu s vyznavači alternativní kultury není jednoduché nikdy a na mnoha místech hlavního města dlouhodobě vede k situacím „na ostří nože".
Připomeňme si zrušení klubu Bunkr nebo problémy s klubem Roxy. Je však možné alespoň najít způsob, jak co nejvíce vyhovět oběma stranám. Právě to by nová smlouva měla zaručovat. Přístup MČ Praha 2 shrnuje místostarostka Jana Černochová: „Centrum města by mělo nabízet různé alternativy kultury a kluby tohoto typu sem patří. Na druhou stranu je potřeba mít na paměti, že se klub nachází v obytné části města a brát ohled na obyvatele domu a jeho okolí. Jsem ráda, že konečně došlo k dohodě, která bude vyhovovat jak nájemcům bytů, tak klubu Radost FX i městské části."
Klub Radost FX se za deset let své existence stal ojedinělým zařízením s mezinárodní pověstí. V r. 1991 prostory získal Richard Zoli s manželkou Betheou. Původně tu měla vzniknout galerie s expozicí české fotografie. Na tento záměr však chyběly peníze a Radost FX až do poloviny 90. let fungovala jako klub s reprodukovanou hudbou. Pak klub zachytil nástup houseové scény a začali se tu střídat slavní dýdžejové, v r. 1996 např. hostil dýdžejskou hvězdu Carla Coxe. V současnosti je proslulým tanečním klubem vyhledávaným především pražskou „zlatou mládeží" a cizinci.

Lenka Prokopová

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout