Místní poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

penize.jpgDne 1. dubna 2008 nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška č. 3/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Tato vyhláška mění obecně závaznou vyhlášku č. 26/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity a obecně závaznou vyhlášku č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Změnou těchto vyhlášek se městská část Praha 2 stává správcem místního poplatku z ubytovací kapacity a místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt u ubytovacích zařízení nehotelového typu.

Správu těchto poplatků bude vykonávat ekonomický odbor, oddělení správy a vymáhání místních poplatků Úřadu městské části Praha 2.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Tento poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace. Sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu za každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu. Poplatek pro obec vybírá ubytovatel.

Od poplatku jsou osvobozeny:

  • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením (III. stupeň) a jejich průvodci,
  • osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby které náležejí přídavky na děti a nebo vojáci v základní službě,
  • dle vyhlášky jsou od poplatku dále osvobozeny také osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den (tj. 45,- Kč).

Poplatek z ubytovací kapacity

Tento poplatek se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Sazba poplatku je 4,- Kč za každé využité lůžko a den. Poplatek pro obec vybírá ubytovatel.

Poplatku nepodléhá ubytovací kapacita:

  • v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
  • v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření,
  • ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
  • v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Pro další informace se obraťte, prosím, na následující kontakty:

Ing. Tereza Štaflová
vedoucí oddělení správy a vymáhání místních poplatků
tel: 236 044 187
@: staflovat@p2.mepnet.cz

Pavlína Soudská
referentka místních poplatků
tel: 236 044 243
@: soudskap@p2.mepnet.cz

Zveřejněno: 17.03.2008 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout