Mezibranská, Žitná a okolí - další etapa rekonstrukce plynovodu

Plánované termíny a rozsah dopravních opatření na komunikacích Sokolská, Legerova a Mezibranská a okolí

31. července – 14. srpna:

Mezibranská, Žitná v úseku Václavské náměstí – Sokolská

V Mezibranské uzavřeny dva pravé jízdní pruhy, doprava vedena ve dvou jízdních pruzích. Na

křižovatce nebude možné pravé odbočení z Mezibranské do Žitné pro vozidla delší než 8 m včetně

autobusů MHD. Tato vozidla budou vedena po objízdné trase: Sokolská - náměstí I. P. Pavlova –

Legerova - Žitná.

V Žitné uzavřena vozovka na jihozápadním a severozápadním nároží křižovatky s Mezibranskou a Sokolskou, průjezd ponechán dvěma jízdními pruhy.

7. – 26. srpna:

Legerova, Vocelova v úseku náměstí I. P. Pavlova – Žitná

V Legerově uzavřen pravý jízdní pruh, doprava vedena ve třech jízdních pruzích.

Ve Vocelově uzavřena modrá zóna placeného stání, průjezd zachován.

13. – 28. srpna:

Mezibranská v úseku Václavské náměstí – Žitná 

Uzavřena vozovka podél obslužného bypassu, na obslužném bypassu zaveden obousměrný

provoz. Doprava vedena ve třech jízdních pruzích.

24. srpna – 4. září:

Mezibranská v úseku Václavské náměstí – Žitná 

Uzavřen připojovací pruh z Václavského náměstí. Doprava vedena ve třech jízdních pruzích.

Vytisknout