Městská část má koncepci prevence kriminality

Rada MČ Praha 2 schválila 22. července koncepci prevence kriminality pro období 2003 - 2005. Její zpracování vycházelo nejen z objektivního hodnocení situace, ale také z názoru obyvatel naší městské části, získaného na základě studie s názvem Analýza pocitu bezpečí městské části Praha 2. Výzkum byl realizován v r. 1999 formou dotazníkového šetření na vzorku náhodně vybraných občanů Prahy 2. Ti nejčastěji uváděli jako nejnebezpečnější místa městské části parky - buď obecně, nebo konkrétně (Riegrovy sady, Čelakovského sady, Gröbovku a Folimanku), dále Nusle a Nové Město. Spíše mladší respondenti a matky dětí považují za nebezpečná místa, kde dealeři nabízejí drogy, a parky, kde si závislá mládež drogy aplikuje (Karlovo nám., Tylovo nám.). Respondenti dále zmiňovali jako obávaná místa okolí nočních barů. V hodnocení bezpečnosti dopadly nejlépe Vinohrady, celkově nejhůře hodnocenou oblastí jsou Nusle. Jedním ze závěrů koncepce je záměr zadat vypracování nové analýzy pocitu bezpečí obyvatel Prahy 2, aby se zjistilo, zda došlo od
r. 1999 k výraznější změně.
Při snaze o dlouhodobou koncepci prevence kriminality chce městská část především zmapovat situaci, rozpoznat největší rizika, vymezit rizikové skupiny, stanovit cíle a zvážit reálné možnosti řešení. Starosta MČ Praha 2 Mgr. Michal Basch k tomu říká: „Není v silách městské části omezit například počet vražd nebo ekonomických trestných činů. My jako MČ máme největší šanci přispět k řešení situace zejména prevencí kriminality a omezováním nejrozšířenějších problémů, jako například vloupání do motorových vozidel nebo drobné krádeže, a při správně organizovaném postupu můžeme situaci zlepšit také v oblasti přestupků."
V souladu se schválenou koncepcí vyhlásila městská část výběrové řízení na realizátory preventivních programů. Protože zároveň probíhá výběrové řízení na projekty protidrogové prevence, bude ustavena komise složená z odborníků na obě oblasti, kteří mají zabránit duplicitě jednotlivých projektů.

len

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout