Městská část Praha 2 odhalila pamětní desku obětem náletů za 2. světové války

TISKOVÁ ZPRÁVA
Oběti leteckého bombardování Prahy v letech 1944–1945 připomíná od dnešního dne pamětní deska umístěná na budově Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí č. 37. Slavnostně ji odhalily starostka MČ Praha 2 Jana Černochová a ředitelka VFN Dana Jurásková. Městská část nechala tuto připomínku tragických následků bombardování v závěru války zhotovit v ateliéru sochaře Petra Císařovského. 

„Jsem nesmírně vděčná, že konečně máme možnost připomínat si památku obětí ničivého náletu na Prahu. To, že takové místo nikde do této chvíle neexistovalo, jsme cítili jako jistý dluh. Proto jsme se rozhodli nečekat, až památník obětem náletu zřídí hlavní město. Byla to nakonec naše městská část, která byla leteckými nálety postižena nejtragičtěji,“ připomněla při odhalení pamětní desky starostka Jana Černochová a dodala: „Zejména v dnešní době je nezbytné uctívat naše mrtvé, protože jinak by to s naší civilizací dopadlo velmi špatně.“

Celkem 701 křížků na pamětní desce symbolizuje oběti náletu na Popeleční středu, dne 14. února 1945. Tehdy byla nejhůře postižena právě Praha 2 – zasažena byla velká část Nového Města, Vinohrad a Podskalí. Mementem bombardování zůstaly do dnešních dnů k nebi se vzpínající betonové špice Emauzského kláštera, instalované namísto zcela poničených původních věží. Tehdejší omyl spojeneckých vojsk měl fatální následky. Na nejhůře postižených Vinohradech srovnal se zemí dvacet domů, stovku těžce poškodil, více než tisíc domů bylo poškozeno lehce. Nejtragičtějším důsledkem bylo 701 mrtvých. Právě jim je určena pamětní deska, odhalená 7. května 2015 ve 12:30 (čas únorového náletu v r. 1945). Sochař Petr Císařovský desku na objednávku Prahy 2 zhotovil ze střepin pum, shozených za druhé světové války na naše území. Městská část tímto činem vzdává hold nejen obětem bombardování na Popeleční středu, ale všem, kteří za 2. světové války zahynuli při náletech na Prahu.

Umístění desky na budově VFN na Karlově náměstí je také symbolické. Nemocnice i sousední Faustův dům byly zasaženy bombami, podobně jako další objekty na Karlově náměstí. A také se na Karlově náměstí, v místech, kde dnes stojí socha Karoliny Světlé, nacházel veřejný protiletecký kryt… Po přímém zásahu v něm zahynula více než stovka lidí.

 

V prvním květnovém týdnu vydala MČ Praha 2 sborník vzpomínek svých obyvatel na únorový nálet r. 1945. Publikace „Popel Popeleční středy“ obsahuje kromě očitých či zprostředkovaných svědectví také informace o stejnojmenné výstavě, která byla při příležitosti 70. výročí náletu instalována na radnici a nyní je k vidění v bývalém krytu civilní ochrany na Folimance. Veřejnosti bude přístupna poprvé v sobotu 16. května.

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů, tel.: 222 518 766, mobil: 724 727 224, e-mail:chalupskai@p2.mepnet.cz.

Zveřejněno: 07.05.2015 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout