Letošní zima v Naději

Ubytovny pro bezdomovce v prosinci a v lednu doslova „praskaly ve švech“. Tuhá zima přivedla do střediska Naděje tolik lidí, že v azylových domech nepostačovala kapacita. Na některé se lůžko nedostalo, a tak v denním středisku v Bolzanově ulici proklimbali noc vsedě na židlích a na zemi. Někteří museli zůstat venku. Chtěla jsem situaci vidět na vlastní oči a požádala o schůzku vedoucího střediska Miroslava Šváru.
Kdo jsou ti, kteří vyhledali vaši pomoc, a odkud přicházejí?
Bezdomovci zdaleka nejsou jenom lidé, kteří se díky alkoholismu stali sociálně zcela nepřizpůsobivými a přežívají v parcích a nádražních halách. Přicházejí k nám i takoví, kteří o svůj domov a úspory přišli ze dne na den. Například při povodni, v souvislosti s rozvodem nebo se ztrátou zaměstnání. Z regionů s vysokou nezaměstnaností přijíždějí lidé do Prahy hledat práci a jsou třeba hned na nádraží okradeni o úspory i o osobní doklady. Nebo si myslí, že v Praze najdou práci hned, a pak se jim to nedaří tak dlouho, až jim dojdou peníze. Pak jsou to lidé po výkonu trestu, kteří mají problémy s návratem do běžného života, mladí lidé na útěku z domova, děti, které vyrostly v dětských domovech a nevědí, kde a jak začít. Sociální odbory k nám mnohdy posílají důchodce, o kterých vědí, že nevyjdou s penězi a hladovějí. Vidíte tu skříň za vámi? Ta je plná karet. Co karta, to lidský osud.
Co vás v současné době tíží nejvíc?
Máme problém se získáním prostor pro další azylové ubytovny. Teď v zimních měsících je situace opravdu neúnosná a zdaleka nemůžeme pomoci všem, kteří to potřebují. Pak je tu samozřejmě problém s penězi. Vůbec nejhorším obdobím je leden až duben, kdy máme největší finanční výdaje a poslední zbytky peněz v pokladně. Každý finanční dar v těchto měsících je velmi potřebný a užitečný.
Chcete něco vzkázat čtenářům Novin Prahy 2?
Jsme vděčni všem, kteří nám nosí věcné dary. Teď v zimě potřebujeme především pánské spodní prádlo, ponožky a boty, spacáky, karimatky, čepice, šály a rukavice. Všem dárcům vzkazuji, že dary jsou určeny výhradně těm, kteří právě potřebují pomoc druhých – lidem osamělým, bezbranným, starým, nemocným či opuštěným. Chtěl bych také touto cestou poděkovat Úřadu práce v Praze 2, který nám v rámci veřejně prospěšné činnosti poskytuje 10 pracovních míst. Jedná se o práci na stavbě stacionáře pro umírající a opuštěné staré lidi v Záběhlicích.

Veronika Voldřichová

Zveřejněno: 27.02.2002 – support@publix.cz
Vytisknout