Letošní sezonu na Novoměstské radnici zahájilo předávání čestných občanství

Začátek nové sezony na Novoměstské radnici na přelomu dubna a května bývá každoročně příležitostí k setkání zástupců městské části s významnými hosty. Již druhým rokem je tato událost navíc spojena s udílením čestných občanství. Letos předal starosta Mgr. Michal Basch tato ocenění pěti lidem, kteří se významnou měrou zasloužili o dobré jméno naší městské části. Stalo se tak 28. dubna 2005.

Novými čestnými občany Prahy 2 jsou: Joy Kadečková, redaktorka a překladatelka, členka Svazu bojovníků za svobodu, výboru Svazu letců České republiky a nositelka řady významných medailí a vyznamenání, která za války sloužila jako dobrovolnice u ženské části britského Královského letectva a v současnosti pracuje jako dobrovolná pomocnice v Armádě spásy; MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů, nositelka Svatováclavské medaile a Medaile cti a vděčnosti Společnosti Jana Masaryka, která se aktivně podílela na odporu proti totalitnímu režimu a ve vykonstruovaném procesu byla v 50. letech odsouzena za vlastizradu; Ing. Vladimír Kotinský, který za okupace působil v sokolské odbojové organizaci na Tišnovsku a je nositelem Záslužného kříže III. stupně; Josef Suk, vynikající interpret světového renomé a iniciátor řady koncertních a festivalových akcí; a in memoriam divizní generál Ing. Alois Eliáš, předseda protektorátní vlády, který se podílel na formování domácího protiněmeckého odboje a v období hey­drichiády byl nacisty zastřelen na kobyliské střelnici. (Podrobnosti o všech oceněných viz Noviny Prahy 2 č. 4/2005).

Při předávání čestných občanství starosta Mgr. Michal Basch podotkl, že vzhledem k letošnímu 60. výročí ukončení II. světové války je mezi oceněnými osobnostmi nejvíce těch, jejichž aktivity jsou spojeny s kontextem II. světové války či s poválečným obdobím. Každá z oslovených organizací podala několik tipů na udělení čestného občanství, z nichž výběrová komise navrhla na toto ocenění výše zmíněné osobnosti. Pro Josefa Suka se komise rozhodla vzhledem k jeho loňskému životnímu jubileu. Pět návrhů na čestné občanství pak na svém zasedání 22. března 2005 potvrdili zastupitelé městské části.

Historicky první čestná občanství Prahy 2 získali vloni na Novoměstské radnici při stejné příležitosti tři význační obyvatelé městské části: fotograf Ladislav Sitenský, nositel několika válečných medailí a zlaté medaile za soubor fotografií na Expu 58 v Bruselu; in memoriam pak politik Václav Benda, jeden ze symbolů českého disentu a polistopadového hnutí, který v roce 1998 obdržel za své celoživotní dílo i postoje Medaili Za zásluhy; a rovněž in memoriam přední český spisovatel a dramatik František Langer, válečný veterán ze „západní fronty“, který od roku 1949 až do své smrti stál v čele Společnosti bratří Čapků. Městská část chce i v budoucnu takto oceňovat lidi, kteří v Praze 2 žili či působili a vykonali něco významného.   

Text: len, foto: MBr

 

Zveřejněno: 02.07.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout