Léto s občanským sdružením Pohoda

Chráněné byty i středisko denních programů občanského sdružení Pohoda utichly. Jeho klienty v těchto dnech v ulicích Prahy nepotkáte. Všichni jsou na rekondičním pobytu, který i v tomto roce tráví na čerstvém vzduchu na chatě ve Skuheři v blízkém okolí Prahy.
Občanské sdružení Pohoda poskytuje celé spektrum služeb mentálně a kombinovaně postiženým dospělým lidem v denním sta-
cionáři a v chráněných bytech. Jeden z nich je také v Sokolské ulici. Přispět na jeho činnost může skoro každý a pravidelný finanční dar je pro Pohodu velkou pomocí: Jakou péči navíc může mít postižený člověk z jedné darované dvacetikoruny? Patnáct minut samostatného pohybu s doprovodem, šest minut rehabilitační terapie a deset minut v terapeutické dílně. A když bude dobrovolný dárce měsíčně přispívat dvacetikorunou po celý rok, představuje to tři hodiny, které stráví jeden klient Pohody podle svého přání pouze v doprovodu asistenta, dvě hodiny v terapeutické dílně a jeden a půl hodiny si bude užívat rehabilitační terapie.
Co získá dárce? Každý měsíc dobrý pocit z dobrého skutku - pokud se rozhodne zapojit do programu „POHODA v každé kanceláři" a bude příspěvky zasílat společně s kolegy ze zaměstnání, dostanou od klientů POHODY drobné dárky a dekorace.

red

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout