Lékaři ze všeobecné zvoní na poplach

„Už jedenáctiletá děvčata mají takový strach z tloušťky, že podstupují diety, které významně ovlivňují jejich život i zdraví,“ znělo kromě jiného v polovině března přednáškovým sálem Psychiatrické kliniky Pražské všeobecné. Dokonce si prý jen třetina patnáctiletých myslí, že žádnou dietu držet nepotřebují. Podle psychologů se mnoho děvčat bez strachu z tloušťky nenají a vlastně se ani „normálně“ už najíst neumí.

„Dívky mají vzor v modelkách a v účastnicích soutěží krásy. Někdy hladovění tak přehánějí, že to vede k vážným zdravotním poruchám, dokonce ke smrti,“ tvrdí doc. MUDr. Hana Papežová, CSc., vedoucí Centra pro poruchy příjmu potravy 1. Lékařské fakulty UK Všeobecné fakultní nemocnice, mající významný podíl na tom, že se „u nich na klinice“ mezinárodní konference o anorexii a bulimii sešla. Mimochodem – těmito chorobami, při nichž člověk ve snaze být co nejštíhlejší nejí nebo toho naopak sní hromadu a okamžitě jídlo zvrátí, u nás trpí 3 % dorůstajících děvčat. „Problém se neobjevuje jen u nás, ale v celé Evropě, kde se poruchy příjmu potravin týkají několika miliónů dívek. Úmrtnost dosahuje až 20 %,“ tvrdí doc. Papežová. Podle ní se problém dotýká už desetiletých a dokonce i osmiletých holčiček. Léčba je přitom dlouhodobá, denně stojí přibližně 1300 Kč. Na psychiatrické klinice pražské všeobecné nemocnice mají pro tyto pacientky dvanáct lůžek, léčili jich zde již 85. V posledních letech anorexie a bulimie postihuje i ženy středního věku a nevyhýbá se ani mužům. Poměr je 10:1.

Doc. Papežová se netají tím, že za velmi škodlivé považuje požadavky kladené na adeptky soutěží krásy, které se posléze stávají pro mnohé vzorem. Odborník si totiž podle zveřejněných údajů snadno spočítá, která dívka má „pod váhu“, tedy „BMI pod 18,5“. Na internetu například najdete údaj, že z dvanácti finalistek Miss ČR 2003 trpělo podváhou osm děvčat, z toho tři měly dokonce BMI pod 17,5, což je „velká podváha, která může prozrazovat poruchy příjmu potravy“. Na www.pppinfo.cz  najdete i čísla z roku 2004, nechybí ani odborná poradna.  

doc. hana papežová, vedoucí centra pro poruchy příjmu potravy; foto: daf  

 

Doc. Hana Papežová,
vedoucí Centra pro poruchy příjmu potravy

 Text a foto: daf

 

Zveřejněno: 25.04.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout