Kousek zdraví se dá darovat

V pondělí 4. dubna byla na transfusním oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady zahájena další část projektu dárcovství krve, nazvaného Zdraví-život. Posláním projektu Z-Ž je široká aktivní podpora a propagace zdravého životního stylu, smyslu pro zodpovědnost za vlastní život i životy druhých.
Prvním cílem projektů občanského sdružení Z-Ž je systematické a preventivní působení formou volnočasových aktivit na děti a mládež ve smyslu myšlenky: „Nedopustit stát se dítětem ulice". Druhým cílem projektů občanského sdružení Z-Ž je posílení myšlenky zodpovědně dohlížet na svůj zdravotní stav. Cestou je do­brovolné dárcovství krve, které současně vychovává k pomoci druhým. Akce potrvá do 15. dubna a poté bude vyhodnocena. Záštitu a mediální podporu nad projektem převzal režisér Zdeněk Troška. Padesát nových dárců bude mít možnost zúčastnit se muzikálu Pokrevní bratři. Pro ně byla zároveň vyhlášena soutěž o získání Aquabaru s vodou – jeden vylosovaný prvodárce z letošních čtyř akcí pořádaných občanským sdružením Z-Ž dostane možnost používat výše uvedené zařízení zdarma po dobu jednoho roku a k tomu vodu, kterou spotřebuje. Projekt, který byl uveden do života před více než dvěma roky, má motto „Kousek zdraví se dá darovat“. Podrobnější informace: www.zdravi-zivot.cz.   

red

 

 

Zveřejněno: 25.04.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout