Kontakt na protidrogového koordinátora

Poštovní adresa: Úřad městské časti Praha 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
pracoviště: nám. Míru 20, 3. patro, kancelář č. 316

protidrogový koordinátor: Terezie Paterová, Mgr.
tel.: 236 044 143
mobil: 606 627 154
e-mail: terezie.paterova@praha2.cz

Protidrogový koordinátor v souladu s usnesením vlády č. 446/1993, o koncepci a programu protidrogové politiky, vykonává činnost koordinační, iniciativní a poradní. Systematicky se zabývá drogovou problematikou a jejím řešením na území městské části. Průběžně soustřeďuje informace o vývoji situace na území městské části, zabezpečuje jejich vyhodnocení a navrhuje řešení. Aktivně působí v oblasti primární prevence, vede přehled o projektech a akcích, organizovaných v protidrogové oblasti na území městské části. Mapuje terén sekundární a terciální prevence, vede přehled o zařízeních pro prevenci, poradenství, léčbu a rehabilitaci drogových závislostí a aktivně s nimi spolupracuje. Poskytuje poradenské služby, zprostředkovává klientům péči v odborných zařízeních. V rámci nespecifické primární prevence se podílí na vytváření programu volnočasových aktivit dětí a mládeže v městské části. Zúčastňuje se Rady protidrogových koordinátorů MHMP a zajišťuje oboustranné předávání informací. Spolupracuje s institucemi v oblasti školství, zdravotnictví, policie a s nestátními subjekty.

Protidrogový koordinátor rád zodpoví Vaše dotazy týkající se problematiky drog na území městské části Praha 2. Z důvodu častého pohybu v terénu – mimo kancelář – je nutné si konzultaci či schůzku domluvit předem.

 

 

Zveřejněno: 18.09.2009 – support@publix.cz
Vytisknout