Klíč od Prahy 2 - 5. vycházka

Muž ve žlutém aneb kdo byl Moritz Gröbe, kde sedávala Klotylda, jak vypadá Grotta a co se to pěstuje na svazích Grébovky?

 

Na páté vycházce jsme se podívali do „perly Královských Vinohrad“, do parku, kterému všichni říkáme Grébovka, ale který na mapě najdeme jako Havlíčkovy sady. Cestu z náměstí Míru,Obraz0767.jpg kde jsme se sešli, do Grébovky jsme si zkrátili hledáním dalšího architektonického prvku, meandru.

Rozsáhlý park si společně s velkou obytnou vilou nechal postavit zámožný podnikatel Mořic Gröbe. Vyzkoušeli jsme si německou výslovnost jeho jména a shodli se, že zůstaneme raději u české výslovnosti. Vysvětlili jsme si, proč se někdy můžeme setkat s formou jeho křestního jména v němčině (Mauritz) nebo v latině (Mauricius), jak je to uvedeno i na vile. Obraz0774.jpgHledali jsme i jeho iniciály. Zkusili jsme odhadnout, jak dlouho trvalo, než bylo všechno dokončeno a osázeno podle Gröbeho představ. Děti měly různé návrhy, ale prozradili jsme si, že vysadit více než 100 druhů různých stromů a keřů, jak domácích, tak cizokrajných, trvalo zhruba 18 let. Také jsme si dali do souvislostí stavbu železničního tunelu, který jsme viděli při první vycházce, a Grébovky. Gröbe zbohatl na výstavbě železnice, takže není divu, že na stavbu svého soukromého parku nechal vozit hlínu z výstavby nedalekého železničního tunelu.

Během vycházky jsme si prošli podzimněObraz0780.jpg zbarvenou a sluncem zalitou horní část parku. Vyprávěli si, jak se tu při různých setkáních bavili Gröbovi hosté jak ve vile, tak v umělé jeskyni zvané grotta, kuželkárně nebo pavilonu pro lukostřelbu. Postáli jsme u Klotyldina jezírka a porovnali výhled na starých pohlednicích s výhledem dnes. Pokochali jsme se výhledem z terasy vily na nově opravený altán a nakonec jsme se zastavili na místě, kde bývalo vivárium, velká vinohradská atrakce. Posledním slůvkem, které nám chybělo do vyluštění dnešní tajenky, byl mýval – a tak se nám vyjasnila i záhada s uprchlým medvědem, který pobíhal po Vinohradech po náletu v roce 1945.

 

Text: PhDr. Petra Martínková
Foto: Lucie Staniczková, Jana Čiháková

Zveřejněno: 01.11.2013 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout