Keramická soutěž v Základní škole u sv. Štěpána

Základní škola u svatého Štěpána organizuje soutěž ve výtvarném oboru keramika pro základní školy zřizované městskou částí Praha 2. Soutěžící vytvoří své práce ve školní keramické dílně, kde jsou pak usušeny a vypáleny, a poté i ohodnoceny odbornou porotou výtvarných pedagogů a umělců. 

V úterý 25. února 2020 proběhla v ZŠ u sv. Štěpána vernisáž tvorby žáků na téma „Škola“. Byli při ní oceněni výherci jednotlivých kategorií ze základních škol Prahy 2. Během vernisáže vystoupila školní kapela i sbor. Soutěže se zúčastnilo 34 soutěžících ze sedmi škol. Výstava keramických děl za okny školy bude přístupná do 15. května.

 

Keramická soutěž

 

I. kategorie: vylosováno téma "Škola"

1. Elisabeth Terebová – "Paní učitelka a já čteme na koberci" – ZŠ Slovenská

2. Anežka Macolová – "Škola" – ZŠ Jana Masaryka

3. Evelína Cooperová – "Jan Ámos Komenský" – ZŠ u sv. Štěpána

 

II. kategorie: vylosováno téma "Učitel a žák"

1. Antonín Cooper – "Učitel a žák kdysi dávno" – ZŠ u sv. Štěpána

2. Matouš Zimčík – ZŠ u sv. Štěpána

3. Emma Jana Maynardová – ZŠ Na Smetance

 

III. kategorie: vylosováno téma "Babička Boženy Němcové"

1. Andrea Lakronová – ZŠ Slovenská

2. Eliška Skalská – ZŠ Na Smetance

2. Lucie Křížová – ZŠ u sv. Štěpána

3. Míša Tranová – ZŠ Jana Masaryka

 

Porota:

předsedkyně poroty: akad. sochařka Edita Devínská

členové:  Mgr. Josef Dudek

 MgA. Kateřina Baranowska

 Mgr. Libuše Kühnová


Zveřejněno: 26.02.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout