Jednou větou

- V tomto měsíci oslavíme tři svátky – volné dny – Svátek práce (1. 5.) a Den osvobození (8. 5.) připadají na středu; Květnové povstání českého lidu si připomeneme v neděli 5. 5.
- Od května budou rozesílány složenky s identifikačními údaji pro zaplacení místního poplatku za odpad; z technických důvodů nelze zajistit, aby složenku neobdrželi i ti, kteří do té doby zašlou oznámení o sdružené platbě (pokud již byla zaplacena, mají lidé považovat jednotlivé složenky za bezpředmětné).
- Od 2. 5. začíná čtyřměsíční rekonstrukce pošty v Italské ul., která by měla přispět ke zkvalitnění služeb a zlepšení komfortu zákazníků; pošta bude po dobu rekonstrukce uzavřena.
- Nájemci obnoveného nepřetržitě hlídaného parkoviště v ul. Pod Nuselskými schody bylo vydáno povolení provozovat toto parkoviště od 1. 5.
- Na holešovickém Výstavišti pořádá Armáda ČR o víkendu 1. a 2. 6. od 13:00 do 18:00 k Mezinárodnímu dni dětí „Den D“; jeho součástí bude přehlídka bojové techniky či ukázky výcviku speciálních jednotek a služebních psů.
- Hlavní město dalo letos na opravy památek ve vlastnictví církví a náboženských společností 31 miliónů korun; příspěvek dostane také kostel svatého Apolináře.
- Jak sdělil šéf vyšetřovací skupiny hasičů V. Hladík, způsobilo lednový požár telefonní ústředny Telecomu v Praze 2 nadměrné množství proudu, proti němuž nebyla stanice zřejmě dostatečně zabezpečena.
- Na magistrát je od dubna možné volat s použitím nové provolby 3600; stará provolba 2448 bude souběžně fungovat až do září. Čísla jednotlivých linek zůstávají zachována.
- V neděli 9. 5. se uskuteční od 18:00 v Kapli sv. Kříže (Všeobecná fakultní nemocnice, Apolinářská 18) koncert z díla B. Martinů, J. N. Humella a C. A. Huebera, na kterém vystoupí L. Paterson z V. Británie (violoncello), K. Zehnder ze Švýcarska (flétna) a klavírista E. Spáčil.
- V neděli 12. 5. zahájí pietní akt u hrobu B. Smetany za účasti představitelů kulturního života a občanů 57. ročník hudebního festivalu Pražské jaro.
- Ve dnech 16. – 18. 5. se v Národním domě na Vinohradech konají kontraktační a prodejní výstavy Ecolife a Vše pro ženu (10:00 – 18:00).
- První česká abilympiáda pro handicapované lidi se uskuteční v Jedličkově ústavu a školách pro tělesně postižené hl. m. Prahy v sobotu 1. 6.

van

Zveřejněno: 22.05.2002 – support@publix.cz
Vytisknout