Jednou větou

 • Od počátku března je v provozu u České spořitelny v Jugoslávské ulici první a zatím jediný bankomat pro nevidomé v České republice.
 • Umělecká agentura BRIVA připravila pro milovníky dechovky ve spolupráci s ÚMČ Praha 2 a Konferenčním centrem Charitas na 16. dubna koncert J. Škváry a jeho muzikantů (od 18:00 do 22:00); vstupenky na tel.: 251 810 014 a 603 242 784 nebo v Charitasu na tel.: 210 088 123 – 5, nebo na e-mailu: briva@volny.cz.
 • V prostorách Galerie pod radnicí, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 je do 14. dubna otevřena výstava Jaroslav Foglar – Skauting, která představí dílo tohoto spisovatele v návaznosti na činnost dnešního Junáka.
 • Pražští cyklisté mohou od 2. dubna opět využít cyklobus v okolí Prahy (Brdy), který bude jezdit až do 10. října.
 • Organizace Českého svazu ochránců přírody Koniklec připravila s podporou ministerstva živ. prostředí a MHMP pro žáky 4. až 9. tříd ZŠ bezplatné ekologické výukové programy, kontakt: tel.: 222 712 189, e-mail: csop@koniklec.cz, web: http://csop.koniklec.cz.
 • Hl. m. Praha začátkem března spustilo novou podobu své webové prezentace (www.praha-mesto.cz), která odpovídá jednot­nému vizuálnímu stylu hl. města; nová struktura přinesla rozdělení na dvě oblasti informací: radnice a město; textová verze stránek má rychlý a bezbariérový přístup.
 • Pražští zastupitelé schválili 31. března návrh na udělení čestného občanství hl. m. Prahy JUDr. Antonínu Sumovi, CSc. jako projev úcty k jeho celoživotnímu dílu spjatému s naší metropolí; dr. Sum byl osobním tajemníkem J. Masaryka a do r. 2004 dlouholetým předsedou Společnosti Jana Masaryka.
 • Pod záštitou náměstka primátora JUDr. Petra Hulinského se 21. března konal na Matějské pouti v areálu Výstaviště Praha v Holešovicích tradiční Den pro postižené děti, děti z dětských domovů a azylových domů; kromě atrakcí, které děti využívaly zdarma, byl pro ně odpoledne připraven bohatý doprovodný program.
 • Ve dnech 19. – 22. dubna se v prostorách Křižíkova pavilonu Výstaviště Praha v Holešovicích uskuteční IX. ročník specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené NON – HANDICAP 2005, doplněné o odborný doprovodný program: zdravotně postižení občané z Prahy 2 mohou na tuto výstavu získat volné vstupenky u o. s. Orfeus, tel.: 222 310 209; více na www.incheba.cz/non-handicap a www.orfeus-cr.cz.
 • Téměř dvacet milionů korun na 41 vybraných projektů uvolní letos hlavní město v rámci II. programu Proti drogám 2005 – Zdravé město Praha, který je určen pro státní i nestátní organizace, zabývající se prevencí, léčbou, resocializací drogově závislých a dalšími aktivitami.
 • V rámci Městského centra funguje v Praze 9 na Černém Mostě Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, která nabízí bezplatnou a na vyžádání anonymní pomoc v náročných životních situacích; tel.: 281 912 144, 731 056 738, 731 056 735, 731 063 278, 731 056 164, ­e-mail: sromova@mcssp.cz.
 • Automobilová kriminalita je jednou z nejrozšířenějších trestných činností u nás: podrobnější informace k tomuto problému jsou uvedeny v bezplatné odborné publikaci Zabezpečení automobilů, která bude distribuována na všechna místní oddělení Policie ČR.
 • Na tento rok byla z městského rozpočtu vyčleněna na školské granty částka převyšující 10 milionů korun: v 1. grantovém kole se mezi 62 projektů rozdělí více než 7,6 milionů a ze zbývajících zhruba 2,5 milionů budou financovány žádosti z 2. kola, které bude vyhlášeno v dubnu.
 • Ze zajímavých dubnových událostí např. vybíráme: 1. dubna 1955 vyšlo první číslo Večerní Prahy, od 10. dubna 1895 bylo Václavské náměstí trvale osvětleno elektrickým proudem, 25. dubna 1865 byla založena Pražská společnost pro paroplavbu na řece Vltavě.
 • Dne 6. dubna 885 zemřel starší z moravských věrozvěstů sv. Metoděj; 10. dubna 1940 divadelní a literární kritik Jindřich Vodák; 12. dubna 1945 filolog a literární vědec Vilém Mathesius; 20. dubna 1970 herec Jaroslav Vojta a 30. dubna 1870 sochař Václav Levý.   

van

Zveřejněno: 18.04.2005 – support@publix.cz
Vytisknout