Jednou větou

 • V sobotu 18. června se bude od 10:00 konat u chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici vzpomínková slavnost: dne 18. června 1942 zde od rána začali nacisté dobývat kryptu kostela, kde se ukrývali parašutisté, vyslaní z Anglie, aby provedli atentát na R. Heydricha.

 • Na základě rozhodnutí předsednictva Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska se 4. května stala městská část Praha 2 členem tohoto sdružení.

 • Od 24. května do prosince t. r. je v Muzeu A. Dvořáka otevřena výstava Josef Suk, sběratel: v expozici jsou představeny originální předměty ze skladatelovy sbírky lidového a užitného umění (džbány, mísy, obrázky na skle, porcelán, sklo atd.) z fondu muzea i ze soukromého majetku.

 • Rada hl. m. Prahy schválila od 1. července zvýšení cen za používání pražské hromadné dopravy: např. jednorázová jízdenka bude stát 20 Kč (při prodloužení doby platnosti na 75 minut) a nepřestupní 14 korun (platnost 20 minut v povrchové dopravě, v metru platná pět stanic); zvýší se rovněž ceny předplatních kupónů.

 • Do 30. června nabídly občanům Pražské služby ve spolupráci s MHMP zkušební objednávkový svoz velkoobjemového odpadu (např. nábytek, koberce, elektrošrot apod.) do tří svých sběrných dvorů: Praha 9, Pod šancemi 444/1, tel.: 284 09 85 81; Praha 6, Proboštská 1, tel.: 284 09 84 75 a Praha 5, Puchmajerova, tel.: 737 24 08 53, cena odvozu je dána sazbou za kilometr (16 Kč), 1 m3 odpadu (100 Kč) a k tomu se připočítává 19 % DPH; pokud bude o službu zájem, bude zavedena trvale.

 • Od 2. května si mohou senioři na poštách koupit za 20 Kč časově neomezené Senior - karty, vydané Koordinačním výborem organizací důchodců a zdravotně pojištěných: jejich prostřednictvím budou moci uplatňovat slevy a výhody v oblasti obchodu, služeb, rekreace, kultury a sportu; další informace na kartě.

 • Od 15. května se stala součástí pilíře č. 9 Karlova mostu nerezová roura, kterou zde uložil náměstek primátora J. Bürgermeister jako poselství příštím generacím; schránka obsahuje měděnou destičku se znakem Prahy a datem uložení, mapu metropole, dokumenty o prezidentovi republiky, primátorovi a zastupitelích hl. města, DVD s filmem o Praze, současné bankovky a mince, dobové noviny, jízdenku MHD, divadelní program a další předměty charakterizující naši současnost.

 • Karlín se už nemusí obávat velké vody: hl. město dalo na jeho ochranu vybudovat mezi Štefánikovým a Hlávkovým mostem celkem 960 m protipovodňových opatření za více než 110 mil. Kč: zábrany udrží pětisetletou vodu s rezervou 30 centimetrů.

 • Městská rada souhlasila s výstavbou nového výstavního pavilonu na Výstavišti v Holešovicích, kde bude trvale umístěn cyklus 20 obrazů A. Muchy Slovanská epopej, který autor v roce 1928 věnoval hlavnímu městu; obrazy byly dosud umístěny na zámku v Moravském Krumlově.

 • Městští zastupitelé uložili koncem března Radě hl. m. Prahy, aby pokračovala v přípravě koncepce zón placeného státní (ZPS) a za půl roku předložila návrh realizačních kroků; rozšiřování ZPS závisí mj. na dopravních analýzách v jednotlivých městských částech, které ukážou, zda je zřízení zón v určité oblasti účelné.

 • Ze zajímavých červnových událostí např. vybíráme: 1. 6. 1950 byl v ulici Na Příkopě ote­vřen Dětský dům a ve stejné datum, ale o patnáct let později, plavecký stadion v Podolí; 8. 6. 1600 provedl v Rečkově koleji na Starém Městě Ján Jesenský (Jesenius) první pitvu lidského těla v Čechách; 15. 6. 1985 byl po dvaceti letech opět zahájen provoz petřínské lanové dráhy (přerušený v důsledku sesuvu půdy).

 • Dne 17. června 1960 zemřela herečka Růžena Nasková; 23. června 1955 první český olympijský medailista, atlet Fr. Janda - Suk; 27. června byla ve vykonstruovaném politickém procesu popravena politička a právnička dr. M. Horáková; 29. června 1875 zemřel poslední korunovaný český král Ferdinand V. zvaný Dobrotivý.   

 van

 

 

Zveřejněno: 02.07.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout