Jaký bude rok 2005... „K dramatické změně nedojde,“ říká ředitel VFN dr. Horák

O třech pražských nemocnicích – všeobecné fakultní, Bulovce a Thomayerově – se hovoří jako o celku, ale zatím je asi spojujete pouze vy tím, že jste jejich ředitelem. Uvažuje se i o jejich faktickém spojení?
Uvažuje, ale projekt počítá s důkladnou analýzou přínosů a možných variant řešení a v každém případě by šlo o proces, rozplánovaný na delší časové období několika let. Zahrnoval by i nutné investice do rekonstrukce či nové výstavby. Pro mne je v tuto chvíli prioritou nemocnice vyvést z obtížné ekonomické situace a mobilizovat zdroje rozumnou koordinací jejich činností a získáním úspor z rozsahu. V mezičase budou moci vzniknout analýzy poskytování zdravotní péče, kde by již měly být zapracovány i pohledy hlavního města a středočeského kraje.

Jste zastáncem spojení tak velkých celků? A co by to v praxi přineslo?
Spojování menších institucí probíhá na celém světě. U nás se o tom diskutuje v nemocničním sektoru jako o nějaké novince, přitom je to každodenní praxí všude kolem, nejnověji na Slovensku a v mimopražských krajích. Spojení by přineslo konec planým diskusím o reformě pražského zdravotnictví, o tom, kterou nemocnici zrušit a kterou ne, což jsou diskuse, jež se vedou po desetiletí a bez valného výsledku. Vznikla by velká instituce, která – pokud by prošla transformací – by určitě získala buď strategického investora, nebo prostředky pro obnovu a realizaci strategie. Na konci by byla fungující, dobře vybavená síť zdravotnických provozů, pokrývající potřeby stanoveného spádového území. Takový subjekt by byl svým spojením s největší lékařskou fakultou v zemi i střediskem lékařského výzkumu v České republice.

Slučování má i mnoho odpůrců – existuje i JINÁ varianta, o níž se zatím třeba příliš nemluví?
Variant je několik. Nejčastěji se mluví o zrušení VFN, o transformaci Thomayerovy nemocnice na domov důchodců a Bulovky na městskou okresní nemocnici, zřejmě pro sociálně slabší občany. Byly vysloveny i vize o zrušení všech tří nemocnic a výstavbě nemocnice nové někde na okraji města (Letňany). Jistě je ve hře i varianta na zachování současného stavu, ale tím se bude jen prodlužovat stávající stav chátrajících areálů s nejasnou perspektivou a s pocitem ohrožení, výčitkami o neefektivnosti a nepotřebnosti a černých dírách, poukazováním na minulé dluhy jako na důvod neinvestování a nerozvíjení provozů. Ve výsledku by narozdíl od zbytku republiky, kde rostou nové nemocniční provozy jak houby po dešti, existovaly v Praze staré nemocnice, nabízející občanům hlavního města mnohem nižší komfort služeb. Už dnes se v řadě aspektů – zejména těch nemedicínských – většině krajských nemocnic nemůže Praha rovnat. Myslím, že si Pražané zaslouží něco lepšího než prodlužování stávajícího stavu, který kritizují.

Když jsme spolu hovořili před rokem, měl jste pro VFN v roce 2004 velké plány. Splnily se, nebo se podařilo udělat i něco navíc?
Podařilo se uvést do provozu špičkovou kliniku kardiochirurgie, obnovit s pomocí nadace Život dětem vybavení naší dětské kliniky, rozšířit JIP Neurologické kliniky, obnovit vybavení ústavu nukleární medicíny a na řadě pracovišť zlepšit prostředí pro nemocné. Nepodařilo se vyřešit provizorium umístění geriatrie po jeho nuceném odstěhování z Klimentské ulice (důsledek povodní), nevyřešila se obnova zařízení stomatologie, nebylo rekonstruováno resuscitační oddělení, zpozdilo se zřízení centrálního interního příjmu, nebyla zahájena rekonstrukce sálů 1. chirurgické kliniky – to vše z finančních důvodů. Naopak největším úspěchem je, že nemocnice hospodaří od začátku roku vyrovnaně a její výkonnost stoupla.

Co by se ve VFN mělo změnit v roce 2005?
K žádné dramatické změně nedojde. Dotace do naší nemocnice jsou tradičně nejnižší ze všech tří pražských nemocnic a vlastní zdroje dovolují postupovat jen v malých krůčcích. Bude pokračovat konsolidace laboratorních provozů, která přinese další zvýšení již dnes velmi vysoké efektivity, budou zahájeny rekonstrukce některých objektů lékařské fakulty, které si vynutí uzavření či přestěhování do dalších náhradních prostor části Geriatrické kliniky, přemístění stomatologie alespoň v redukované části na fakultní polikliniku a příprava rekonstrukce Gynekologicko - porodnické kliniky, jejíž kapacita dnes nestačí obrovskému zájmu klientek.

-daf-

Zveřejněno: 22.01.2005 – support@publix.cz
Vytisknout