Jak a kde najít svého zastupitele, poslance a senátora

Zastupitelstvo MČ Praha 2

Jméno a polit. přísl.,Telefon,E-mail,Členství
Mgr. Michal Basch,ODS,22 52 15 75, baschm@p2.mepnet.cz, starosta, člen rady zastupitelstva, předseda bezpečnostní komise, člen komise pro vzdělávání a výchovu, člen majetkové komise, člen dopravní komise
PaedDr. Jindřich Bělovský, ČSSD, jbelovsky@volny.cz, předseda finančního výboru, člen komise výchovy a vzdělávání
MUDr. Pavel Březovský, KDU – ČSL, 24 97 22 27,pavel.brezovsky@mzcr.cz, člen sociální komise
Mgr. Jarmila Cechnerová, ODS, 22 52 02 70, cechnerovaj@p2.mepnet.cz, 1. zástupkyně starosty, členka rady zastupitelstva, předsedkyně sociální a zdravotní komise, členka kulturní, majetkové a bytové komise
Jana Černochová, ODS, 22 51 92 49, cernochovaj@p2.mepnet.cz, zástupkyně starosty, členka rady zastupitelstva, předsedkyně majetkové komise, členka bytové komise
Mgr. Jitka Gjuričová, US – DEU,   0603/190 155,gjuricova@mvcr.cz,   členka bezpečnostní komise
MUDr. Elena Güttlerová, ČSSD,24 94 77 11, členka zdravotní komise
Miloslav Hanuš, ČSSD, 22 51 18 31, miloslav.hanus@volny.cz, mhanus@seznam.cz, předseda klubu ČSSD v zastupitelstvu, člen bezpečnostní a kulturní komise a kontrolního výboru
Alan Hopp, ODS, 57 07 23 24, hoppa@senat.cz, hoppa@p2.mepnet.cz, člen rady zastupitelstva, předseda redakční rady Novin Prahy 2, člen komise rozvoje, člen kontrolního výboru
Ing. Karel Chramosil, ODS, 44 02 11 26,   KCH@quick.cz, předseda dopravní komise, člen kontrolního výboru
Ing. arch. Hana Kačírková, ODA, 22 51 94 01,p.franta@worldonline.cz, členka komise rozvoje
Mgr. Anna Kohnová, ODS,   24 94 18 13, kohnova@iol.cz, členka majetkové komise, členka komise rozvoje, členka finančního výboru
Jan Korseska, US – DEU,   0602/212 793,korseska@volny.cz,   člen majetkové komise, člen finančního výboru
Ing. Jiří Kraft, ČSSD,0602/295 846, kraft@mag.mepnet.cz,člen bytové komise, člen finančního výboru
Ing. Libor Krátký, ODS   57 17 20 11,kratky@psp.cz,předseda klubu ODS v zastupitelstvu, člen finančního výboru
MgA. Vladislav Kučík, nezávislý,kucik@telecom.cz,člen kulturní komise
Jiřina Kurandová, KSČM,   24 81 03 02,členka sociální a zdravotní komise
Milena Kynclová, ODS,22 25 02 40,odsp2@volny.cz   členka kulturní a sociální komise
RSDr. Jaroslav Lemák, KSČM,22 89 73 08,   jarlem@centrum.cz,předseda klubu KSČM v zastupitelstvu, člen komise rozvoje
PhDr. Zdeněk Lochmann, ODA,22 22 02 65,   zlochmann@volny.cz,člen majetkové komise, člen bezpečnostní komise
JUDr. Hana Marvanová, US – DEU    57 01 14 16,hana.marvanova@unie.cz,předsedkyně bytové komise
MUDr. Pavla Novotná, KDU – ČSL,   69 27 912, pnovotna@volny.cz,členka zdravotní komise
Ing. Jiří Paluska, ODS,   0777/320 311,paluska@iol.cz,člen rady zastupitelstva, člen komise rozvoje
RNDr. Radim Perlín, ODA,21 95 22 06,perlin@prfdec.natur.cuni.cz   předseda klubu ODA v zastupitelstvu, člen komise životního prostředí, člen finančního výboru
Ing. Jaroslav Petrásek, ODS, 57 21 61 26, 57 21 61 08,   petrasek@vamet.cz, petrasekjar@volny.cz,člen rady zastupitelstva, člen komise životního prostředí, člen finančního výboru
RNDr. Jan Polecha, CSc., US – DEU,0602/358 855,   polechaj@cbox.cz, předseda klubu US – DEU v zastupitelstvu, člen rady zastupitelstva, předseda komise pro výchovu a vzdělávání
RNDr. Antonín Sochor, ODS, 22 09 07 24,   sochor@math.cas.cz, člen komise pro výchovu a vzdělávání, člen finančního výboru
Ing. František Stádník, ODS,24 92 07 35,fr.stadnik@centrum.cz,   předseda komise rozvoje, člen kulturní komise
Mgr. Ladislav Šilha, Bc., ODS,   22 43 27 34,ladislav_silha@koba.cz   
Ing. Jan Šíma, ODS,84 81 87 60,   vyroba@addfood.cz,člen dopravní komise
Vladimír Šimon, ODS,71 46 55 47,člen dopravní a bezpečnostní komise
Ing. Monika Turnovská, KDU – ČSL,581 92 35,turnovska@aquatest.cz,předsedkyně klubu KDU -– ČSL v zastupitelstvu, předsedkyně kontrolního výboru
Ing. Marie Vlková, ČSSD,96 52 22 65,členka bytové a sociální komise
Tomáš Vrbík, US – DEU    0602/229 883,t.vrbik@mag.mepnet.cz,člen rady zastupitelstva, předseda kulturní komise
RNDr. Karel Winkelbauer, US – DEU,22 51 51 37,winkelbauerk@p2.mepnet.cz   -zástupce starosty, člen rady zastupitelstva, předseda komise životního prostředí, člen komise dopravy a komise rozvoje


Kluby politických stran v Zastupitelstvu MČ Praha 2

Politická strana   Adresa kanceláře nebo sekretariátu   Telefon   E-mail   Návštěvní hodiny
ODS   Oblastní sdružení ODS, Mánesova 3, 120 00 Praha 2   22 25 02 40   odsp2@volny.cz   po telefonické domluvě na uvedeném čísle
US – DEU   -Jana Masaryka 2, 120 00 Praha 2, kontakt dočasně   22 51 51 37   winkelbauerk@p2.mepnet.cz   po telefonické domluvě na uvedeném číslezprostředkuje RNDr. Karel Winkelbauer, ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20, místnost 412   
ČSSD   -ČSSD, obvodní výkonný výbor,    24 94 15 89   ovv.praha2@cssd.cz   každé pracovní pondělí, středa a čtvrtek 14:30 – 17:30Na Rybníčku 10, 120 00 Praha 2   
ODA   Bělehradská 34, 120 00 Praha 2   22 56 22 75   perlin@natur.cuni.cz   každé první pondělí v měsíci na ÚMČ od 19:00
KDU – ČSL   Francouzská 11, 120 00 Praha 2   24 25 62 40   kdup2@centrum.cz   každé pracovní pondělí 17:15 – 18:00
KSČM   Pod Kavalírkou 8, 150 00 Praha 5   57 21 19 63, 57 21 19 58   jarlem@centrum.cz   každou poslední středu v měsíci na ÚMČ od 17:00


Poslanci a senátoři s mandátem a sídlem v MČ Praha 2

Jméno a politická příslušnost   Komora Parlamentu ČR   Telefon   E-mail   Kontaktní adresa
Ing. arch. Daniela Filipiová, ODS   Senát   57 07 51 04, 22 25 02 44   filipiovad@senat.cz, odsp2@volny.cz   -Oblastní sdružení ODS Praha 2, Mánesova 3, 120 00 Praha 2
Ing. Václav Fischer, nezávislý   Senát   22 31 06 03, 22 31 12 19   senat@fischer.cz   Zlatnická 12, Praha 1 (návštěva po tel. dohodě)
Ing. Libor Krátký, ODS   Poslanecká sněmovna   57 17 20 11, 22 25 02 42   kratky@psp.cz,odsp2@volny.cz   -Oblastní sdružení ODS Praha 2, Mánesova 3, 120 00 Praha 2
Mgr. Stanislav Křeček, ČSSD   Poslanecká sněmovna   57 17 21 99, 22 51 98 45   krecek@psp.cz   nám. Míru 15, 120 00 Praha 2
RNDr. Jiří Payne, ODS   Poslanecká sněmovna   57 17 20 43   payne@psp.cz, odsp2@volny.cz   -Oblastní sdružení ODS Praha 2, Mánesova 3, 120 00 Praha 2
JUDr. Cyril Svoboda   Poslanecká sněmovna   57 17 36 32, 57 17 36 35   svoboda@psp.cz   Karlovo nám. 5, 120 00 Praha 2 (návštěva po tel. dohodě)


Odbor Kancelář starosty – servis pro zastupitele
JMÉNO   TELEFON   E-MAIL   SÍDLO
Vedoucí odboru   
Deylová Hana   22 51 87 66   deylovah@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Sekretariát ZMČ a RMČ   
Stachová Růžena   22 51 87 66   stachovar@p2.mepnet.cz    nám. Míru 20
Farská Ludmila, Mgr.   22 51 87 66   farskal@p2.mepnet.cz
Oddělení Novoměstské radnice
Deylová Hana   24 94 82 29   nr-p2@volny.cz   Karlovo nám.
Janečková Eva   24 94 71 31, 24 94 71 90
Ferenc Emil   24 94 71 31, 24 94 71 90
Ferencová Ludmila   24 94 71 31, 24 94 71 90
Novák Václav   24 94 71 31, 24 94 71 90
Bartoš Koloman   24 94 71 31, 24 94 71 90
Oddělení krizového plánování
Hornof Tomáš   22 51 70 99   hornoft@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Pošusta Jindřich   22 51 20 89
Veselá Zuzana   22 51 20 89   veselaz@p2.mepnet.cz   
Nečasová Emílie   22 51 20 89   

Zveřejněno: 27.02.2002 – support@publix.cz
Vytisknout