JUDr. Ing. Vladimír Kotinský

JUDr. Ing. VLADIMÍR KOTINSKÝ se zapojil počátkem okupace do odbojové činnosti v sokolské odbojové organizaci na Tišnovsku, která se zabývala podáváním zpráv vojenského charakteru organizaci Obrana národa v Brně a podporovala partyzánské jednotky operující v lesích Českomoravské vysočiny. Je nositelem Záslužného kříže III. stupně.

judr. ing. vladimír kotinský
Narodil se 5. 3. 1922, zemřel 10. 6. 2015. Za války byl nuceně nasazen v továrně na letecké motory v Německu. Po sabotážích se pokusil o útěk k jugoslávským partyzánům, ale byl zatčen. Následně ho gestapo poslalo do koncentračního tábora Dachau. Tam se napojil na práci Čs. národního výboru českých politických vězňů. Po osvobození Dachau se dobrovolně zapojil do práce táborové nemocnice, vedené americkými jednotkami. Byl činný při potlačování tyfové epidemie.
V odbojářských organizacích pracuje od roku 1946 až dosud; hájil práci odbojářů Prahy 2, zejména na sociálním úseku. Byl členem i Ústředního výboru ČSBS a jeho předsednictva. Po listopadu 1989 byl zvolen předsedou Obvodního výboru ČSBS a do této funkce byl pak volen nepřetržitě. Zkušenosti ze své práce publikoval v odborných časopisech a je autorem publikace Praha 2 a Pražské povstání v květnu 1945.

Text a foto: MBr

 

 

Zveřejněno: 17.09.2009 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout