Internet do škol

Sedm základních škol zřízených MČ Praha 2 dostane z rozpočtu městské části příspěvek na počítače s přístupem na internet. Jednotlivé školy zpracovaly projekty ke zlepšení stavu výpočetní techniky v krátkodobém a střednědobém výhledu (2002 - 2003) a zastupitelstvo MČ na svém červnovém zasedání rozhodlo přidělit jim k tomuto účelu 2,5 mil. korun ze svého rozpočtu, konkrétně z výtěžku provozování loterií a jiných her. Část peněz (1 746 120 korun) byla již jednotlivým školám přidělena, zbytek (720 280 korun) bude rozdělen po prázdninách.
Zbývajících pět základních škol na území naší městské části vybaví počítači ministerstvo školství v rámci projektu Internet do škol. Vybrané školy dostanou 10 žákovských a jednu učitelskou stanici a server, vše napojené na internet a intranet. Provoz internetového připojení těchto pěti škol bude po dobu pěti let hrazen ze zdrojů ministerstva školství.

kep

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout