Informace k inzerci v Novinách Prahy 2

Kontaktní osoba pro vyřizování objednávek a plateb za inzerci:

Ing. Stanislav Kněnický

tel.: 236 044 106, e-mail:
stanislav.knenicky@praha2.cz


NIKDO JINÝ NENÍ OPRÁVNĚN INZERCI DO NOVIN PRAHY 2 PŘIJÍMAT!

Poštovní adresa:

Úřad městské části Praha 2
Stanislav Kněnický
nám. Míru 600/20, 120 39  Praha 2

E-mailová adresa pro dotazování na inzerci: inzerce@praha2.cz.

Sídlo redakce: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, kancelář č. 133, tel.: 236 044 182, 236 044 119.

Noviny Prahy 2 vycházejí jednou měsíčně, vždy první pondělí v nákladu 30 000 výtisků. Distribuce: 27 000 výtisků do všech domácností Prahy 2. Noviny Prahy 2 otiskují pouze plošnou inzerci. Inzeráty je nutné dodat v elektronické podobě (e-mailem nebo na paměťovém zařízení), inzeráty neupravujeme a požadujeme jejich dodání na klíč.

Upozornění: Při podávání objednávky je třeba uvést, o jakou službu či akci se jedná.
Inzerce vychází na stranách 14 a 15. V rámci této dvoustrany zveřejňujeme bezplatná oznámení, tj. obecně prospěšné aktivity, týkající se práce s dětmi, seniory, neziskových organizací, kulturních aktivit apod. Zveřejnění bezplatného oznámení posuzuje vedoucí redaktor.

Barevnost inzertní strany: plnobarevná.

  • Platba za inzerci v pokladně Úřadu MČ Praha 2 nebo nově bezhotovostně musí být provedena nejpozději do 15. dne v měsíci předcházejícím zveřejnění.
  • Preferováni jsou drobní živnostníci.
  • Technická omezení: Noviny jsou sázeny v pěti sloupcích, každý sloupec je široký 5 cm.
  • Maximální velikost reklamní plochy je inzertní půlstrana.

Ceník ke stažení je ZDE.


 

 

OBJEDNÁVKA INZERCE v Novinách Prahy 2

Číslo inzerátu (nevyplňovat):……………………  Velikost inzerátu: ..…….. sloupec/.….…cm

Objednavatel: ….…………..…………..………………………….……………………………….……….

Popište stručně službu nebo akci, kterou chcete inzerovat:

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa/fakturační místo: …..……..……..…………………………………..……………………………

IČ: ……………………………………….....… DIČ: …………………………………………………………

Kontaktní osoba: ………………….………. Telefon: …………… …….E- mail: .…..…………………

Platba: hotovost – převodem  Opakovat: ano – ne   Kolikrát: ...………   Datum objednávky: ……………………..  

Podpis a razítko osoby pověřené jednáním za objednavatele:.....................……………..……….

 

Inzerci je vhodné předběžně rezervovat na e-mailu: inzerce@praha2.cz. Závazné objednávky přijímáme pouze v originální podobě. Inzerce je rezervována až po zaplacení.
Při zadání a zaplacení tří a více inzerátů sleva 10 %.
Při opakovaném zadání pěti a více inzerátů sleva 20 %.
Redakce neposkytuje agenturní slevy.

Zveřejněno: 24.01.2013 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout